LBS valde apspriež simtgades plānus

0
86

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valde īsi pirms valsts svētkiem pulcējās uz ikmēneša sēdi. Pārrunātas tika vairākas savienības aktualitātes, visplašākās diskusijas raisījās par LBS simtgades sagaidīšanas pasākumu plānu.

2024. gadā LBS ir divas atzīmējamas jubilejas – dibināšanas 100. gadskārta (4. februārī), kā arī organizācijas atjaunošanas 35. gadskārta (27. maijā). Saistībā ar šiem zīmīgajiem datumiem LBS valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits prezentēja valdei iespējamo simtgades atzīmēšanas pasākumu plānu, vienlaikus informējot arī par LBS valdes priekšsēdētāja 1. vietnieces Helēnas Endriksones priekšlikumu apvienot simtgades pasākumus ar Eiropas Civilo inženieru padomes (ECCE) kopsapulci Rīgā. 

Paredzams, ka LBS simtgades atzīmēšanas pasākumu komplekss varētu sākties jau no 2023. gada janvāra, popularizējot LBS un tās vērtības dažādos informācijas kanālos. Attiecīgi 100 gadu jubilejas kulminācijas notikums būtu LBS konference 2024. gada pavasarī. Atklāts paliek jautājums par norises vietu, programmu, viesiem un lektoriem, dalībnieku skaitu, kā arī par to, vai tiek rīkota tikai konference, vai arī tā tiek papildināta ar saviesīgo daļu jeb vakara pasākumu. Par šo un citiem organizatoriskiem jautājumiem LBS vēl paredz tuvākā laikā noskaidrot savienības biedru viedokli, sagaidot arī radošas idejas un ieteikumus. Kā pēc diskusijas rezumēja R. Eizenšmits, oficiālā jeb konferences daļa pagaidām ieskicējas kā trīsdaļīgs pasākums, ko ievada plenārsēde ar, piemēram, ECCE prezidenta, Baltijas valstu būvinženieru organizāciju vadītāju u.c. amatpersonu uzstāšanos, turpinājums jeb otra daļa varētu būt pulcēšanās vairākās darba grupās, attiecīgi trešā būtu apkopojošā daļa, kurā moderatori veiktu pasākuma kopsavilkumu un apkopotu darba rezultātus.

Valdes sēdes turpinājumā R. Eizenšmits īsumā iepazīstināja ar H. Endriksones ziņojumu par ECCE 75. kopsapulci, kas norisinājās Vīnē šā gada 3. un 4. novembrī. Kopsapulcē piedalījās vairāk nekā 40 pārstāvju no gandrīz visām ECCE dalībvalstīm. Pasākumā ECCE prezidents Andreass Brandners uzsvēra būvinženieru lomu cīņā pret klimata pārmaiņām, tāpat tika runāts par nepieciešamību pēc augstas kvalitātes inženieru izglītības un vienotiem augstiem profesijas standartiem Eiropas mērogā u.c. būtiskiem nozares jautājumiem. Tika lemts, ka ECCE izstrādās stratēģisko attīstības plānu nākamajiem gadiem. R. Eizenšmits informēja, ka 30. novembrī notiks tiešsaistes sanāksme, kuru organizē ECCE prezidents A. Brandners, kurš tiešsaistē plāno tikties ar visu ECCE dalībvalstu būvinženieru organizāciju vadītājiem.

LBS Inženierbūvju sekcijas vadītājs Jānis Timšāns valdi informēja par 25. oktobrī notikušo LBS un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) pārstāvju vizīti jaunās Daugavgrīvas kanalizācijas sūkņu stacijas būvlaukumā Daugavgrīvas ielā 101. Šī kanalizācijas sūkņu stacija ir lielākā šāda veida būve Baltijas valstīs. J. Timšāns īsumā izstāstīja par notikušo apmeklējumu, kā arī pastāstīja par šo unikālo inženierbūvi, tās tehniskajiem parametriem, būvniecības procesu un izaicinājumiem. Sūkņu stacija tiek būvēta pēc SIA Rīgas ūdens pasūtījuma, galvenais būvuzņēmējs ir SIA Velve, projektētājs SIA Aqua-Brambis.

Žurnāla Būvinženieris redaktors Uldis Andersons valdi informēja par žurnāla abonēšanas aktuālajiem rezultātiem, aktivitātēm jaunu abonentu piesaistīšanā, kā arī īsumā iepazīstināja ar sagatavošanā esošā decembra numura tematisko ievirzi. Viens no valdes ierosinājumiem – izsūtīt žurnāla abonēšanas aicinājumu visiem Latvijā reģistrētajiem būvkomersantiem.

Būvinženiera redakcija atgādina, ka žurnālu vēl līdz šā gada 23 . decembrim iespējams abonēt par īpaši pievilcīgu cenu.

Protams, abonēšanas kampaņa aktīvi turpināsies arī pēc šā datuma.

Dažādu jautājumu sadaļā valde īsumā tika informēta par atsevišķām citām aktualitātēm un aktivitātēm:

– līdzšinējās apbalvojuma Būvindustrijas lielā balva vadītājas Mārītes Šperbergas došanās pensijā un izmaiņas apbalvojuma organizatoru komandas sastāvā, kā arī šomēnes notikusī atskaites tikšanās ar apbalvojuma sponsoriem;

– LBS valdes priekšsēdētāja Raimonda Eizenšmita, LBS izpilddirektora Ilmāra Leikuma un žurnāla Būvinženieris redaktora Ulda Andersona tikšanās ar būvbāze.lv pārstāvjiem Sergeju Pisleginu un Reini Neļķi par turpmākās sadarbības iespējām;

– ilggadējās LBS grāmatvedes Ilzes Baļčūnes darba attiecību pārtraukšana ar LBS un jaunās LBS grāmatvedes Aijas Riekstiņas darba gaitu uzsākšana;

– Latvijas Būvniecības padomes sēde, kurā LBS valdi pārstāvēja Raimonds Eizenšmits, Ilmārs Leikums, Leonīds Jākobsons un Artis Dzirkalis, un Rail Baltica Rīgascentrālās stacijas būvlaukuma apmeklējums, kas notika šā pasākuma ietvaros.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit