LBS valde apspriež studiju noslēguma darbu aizstāvēšanu nozares augstskolās

0
465

Otrdien, 20. jūnijā, notika Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) ikmēneša valdes sēde – šoreiz pēc ilga pārtraukuma tā tika organizēta tikai un vienīgi klātienē un bija kupli apmeklēta.

Valde apsprieda studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas rezultātus Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātē (BIF) un Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IEVF), kā arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē (LBTU VBF). Savu vērtējumu par aizstāvēšanās norisi izteica LBS valdes pārstāvji, kas bija pārstāvēti vērtēšanas komisijās – LBS valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits, LBS valdes priekšsēdētāja 1. vietniece Helēna Endriksone, LBS valdes pārstāve un LBTU VBF Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja Sandra Gusta, LBS valdes pārstāvis Aldis Grasmanis u.c. Kopējais atzinums – līmenis bijis labs, kas ir pozitīvi un uzteicami. Pēc LBS valdes pārstāvja Andra Veinberga iniciatīvas raisījās arī plašāka diskusija par profesionālo izglītību, studējošo vērtēšanas kritērijiem, eksaminācijas norisi dažādos līmeņos u.c. jautājumiem.

SIA LBS-Konsultants valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone informēja valdi par uzņēmuma darbības rezultātiem 2023. gada pirmajos piecos mēnešos. Kopumā šai laikā izpildīti darbi par 210 tūkstošiem eiro, t. sk. 110 tūkst. eiro attiecināmi uz būvekspertīzi un tehnisko apsekošanu, pārējo daļu veido semināri, kopā 75. No izpildītajiem darbiem pieprasītākie ir būvekspertīzes, ko lielākoties pasūta gan apdrošinātāji, gan pašvaldības, taču ir arī privātie pasūtītāji; tāpat LBS-Konsultants eksperti piedalās arī projektu ekspertīzēs.

H. Endriksone prognozē, ka šogad LBS-Konsultants pēc veikto darbu apjoma varētu sasniegt iepriekšējā gada līmeni, kas bija 556 tūkstoši eiro.

Par Latvijas būvmateriālu ražotāju aktualitātēm valdi informēja Būvmateriālu ražotāju asociācijas (BRA) valdes priekšsēdētājs Leonīds Jākobsons. BRA ir apvienojušies 27 lielākie nozares uzņēmumi. Pērn asociācijas uzņēmumu kopējais apgrozījums bija mazliet virs miljarda, bet, kā uzsvēra L. Jākobsons, tas sasniegts vien uz materiālu un energoresursu cenu pieauguma rēķina, līdz ar to šis pieaugums arī neatspoguļojas peļņā, turklāt nākotnē tas var negatīvi atsaukties uz investīciju projektiem.  

Nozares uzņēmumiem ir labi eksporta rādītāji – vairāk nekā 70%. Vēl viena raksturīga tendence – ir samazinājies nozares strādājošo skaits, savukārt ražošanas apjoms audzis, kas liecina par produktivitātes kāpumu.

L. Jākobsons norādīja, ka šobrīd galvenie jautājumi, ko risina asociācija, saistīti ar energoefektivitāti. Aktuāls jautājums ir un paliek energoresursu cenas; viena no problēmām – valstī diemžēl nav enerģētikas stratēģijas. Kā aktuālu problēmu L. Jākobsons uzsvēra arī karjeru rekultivāciju, kā arī būvniecības atlikumu (t.sk. atkritumu) otrreizēju izmantošanu. Viņš piebilda – ražotāji esot gatavi pieņemt pārstrādei pārpalikumus no patērētājiem, bet pēc likuma tad ir jāsaņem licence, kas savukārt uzņēmējiem rada tikai sarežģījumus.

L. Jākobsons cita starpā norādīja uz pirms četriem gadiem aizsākto būvmateriālu ražotāju labo sadarbību ar Rail Baltica projektu, kas diemžēl dažādu iemeslu dēļ ir apsīkusi, kā arī aicināja uz diskusiju par iespējamo Latvijas ražotāju iesaisti Ukrainas atjaunošanā, apzinot iespējas, problēmas un risinājumus.  

Dažādu jautājumu sadaļā R. Eizenšmits īsumā informēja par citām aktualitātēm. Pirmkārt, par to, ka nākamā LBS valdes sēde ir plānota 23. augustā, tā notiks izbraukumā – Ogres bibliotēkā. Otrkārt, LBS valdes priekšsēdētājs atgādināja, ka ir aktīvāk jāpiesaka būvinženieri, kolēģi Būvindustrijas lielajai balvai; ikgadējā svinīgā apbalvošanas ceremonija ir paredzēta 3. oktobrī.