LBS valde ar vadības vēlēšanām sāk jaunu darba cēlienu

0
285

Otrdien, 9. aprīlī, notika Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) jaunievēlētās valdes pirmā sēde. Darba kārtībā vairāki jautājumi, šoreiz viens no galvenajiem – LBS valdes priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas.

LBS jaunā valde uz pirmo sēdi klātienē bija ieradusies gandrīz pilnā 14 cilvēku sastāvā, iztrūkstot tikai vienam valdes dalībniekam, kurš atrodas ārpus Latvijas un savu balsi par LBS vadību bija iesniedzis iepriekš un rakstveidā. Atgādināsim, ka LBS kongress 22. martā vienbalsīgi lēma, ka valdi turpmāk veidos 15 cilvēku komanda līdzšinējo 19 vietā.

Par LBS valdes priekšsēdētāju nākamo trīs gadu darba periodam vienbalsīgi atkārtoti ievēlēts līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits. Tāpat valdes vienbalsīgi lēma, ka priekšsēdētāja 1. vietnieces pienākumus arī turpmāk veiks Helēna Endriksone, savukārt par valdes priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti Ilmārs Gorda, kurš šo amatu ieņēma arī iepriekš, un Mārtiņš Vilnītis. Ar jaunās valdes pilnu sastāvu var iepazīties LBS mājas lapā sadaļā Par mums.

Sveicam LBS vadību un vēlam ražīgu un panākumiem bagātu jauno darba cēlienu!

Sēdes turpinājumā valde iepazinās ar LBS valdes locekļa, būvinženiera un akustikas eksperta Andra Veinberga sagatavoto prezentāciju par būvniecībā nodarbināto kvalifikācijas celšanas un novērtēšanas sistēmas atdzīvināšanas iespējām un LBS iespējamo iesaisti šajā procesā. A. Veinbergs iepazīstināja ar vispārējo situāciju un akcentēja arī vairākus problēmjautājumus profesionālās izglītības jomā. A. Veinberga uzstāšanās raisīja arī plašāku valdes diskusiju, kas acīmredzot turpināsies arī nākotnē dažādos līmeņos. Vispārējais rezumējums – apmācību sistēmai diemžēl pietrūkst padziļināta dialoga ar nozari, kā arī ar valsti, tāpat aizvien asāk izjūtams kvalificēta darbaspēka trūkums būvlaukumos Latvijā. Pēc A. Veinberga apkopotajiem datiem, Latvijā no būvniecībā nodarbinātajiem augstākā (inženieru) izglītība ir 60 % cilvēku, attiecīgi 40 % ir ar profesionālo izglītību; vecās Eiropas valstīs, piemēram, Šveicē situācija esot apgriezti pretēja vai pat ar vēl lielāko profesionālās izglītības pārsvaru.   

Sēdes noslēgumā valde pārrunāja Ekonomikas ministrijas (EM) aicinājumu iesniegt priekšlikumus būvniecības nozares attīstības stratēģijai 2025.–2030. gadam tādās sadaļās kā Konkurētspēja, Ilgtspēja un Administratīvo procesu uzlabošana. Šī stratēģija būs pamats, lai veicinātu nozares izaugsmi, konkurētspēju vietējā un eksporta tirgos, ilgtspēju, inovācijas un pilnveidotu ar būvniecību saistītos administratīvos procesus.

Priekšlikumus ministrijai jāiesniedz līdz šā gada 24. aprīlim, tādējādi valde vienojās, ka LBS no saviem biedriem priekšlikumus gaidīs līdz 19. aprīlim, lai paspētu tos sagatavot iesniegšanai EM.