LBS valde plāno kongresa norisi

0
1046

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) attālinātajā valdes sēdē 2021.gada 7.janvārī turpināja apspriest gatavošanos kongresam ārkārtas apstākļos. Šogad martā LBS biedriem jāievēl valde nākamajiem trīs gadiem, balsojot attālināti.

Balsošanā nevar piedalīties tie, kas nav samaksājuši biedra naudu, tāpēc atkārtoti pārlūkots biedru saraksts, lai noteiktu – kam jāsūta atgādinājums, kuri vairs nevēlas būt LBS biedri un no biedrības izslēdzami. Par šo tēmu valdi informēja LBS izpilddirektors Ilmārs Leikums, diskutēja teju visi valdes locekļi.

LBS valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits iepazīstināja ar iecerētajām izmaiņām biedrības statūtos, kas nepieciešamas darbam ārkārtas apstākļos. LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume ziņoja par ārkārtas kongresa sasaukšanu, gaitu un finansēm. Valde pilnvaroja LBS biedrus Mirdzu Treiju un Jāni Ivbuli reģistrēt ar Latvijas Pasta starpniecību iesūtītos balsojumus par izmaiņām statūtos.

LBS valdes priekšsēdētāja vietniece Helēna Endriksone informēja par ECCE aktivitātēm, izmaiņām ugunsdrošības normatīvos, LBS speciālistu darbu trīs standartu formulēšanā un to prezentēšanu Būvniecības ekspertu padomei.

LBS valdes priekšsēdētāja vietnieks Artis Dzirkalis skaidroja Būvniecības padomē apspriesto un aicināja valdes locekļus iesniegt priekšlikumus turpmākam darbam un prioritārām tēmām. Valde secināja, ka būtiski ir svarīgus LBS viedokļus paust medijiem.

Izskanēja replikas par BIS sistēmu, kurai būtu jāpalīdz būvniecības procesā, nevis jārada šķēršļi.

Katru gadu LBS kongresā apbalvo biedrus, kuri snieguši īpašu ieguldījumu nozarē. Šogad uzteicamie kandidāti jāpiesaka līdz 12.februārim. LBS vadība gaida pieteikumus nominācijās Par mūža ieguldījumu būvniecībā, Labākais darbaudzinātājs, Labākais jaunais būvinženieris, Labākais mācībspēks. Šogad apbalvošana notiks individuāli, kad to atļaus situācija valstī.