LBS valde spriež par profesionālo izglītību un Būvindustrijas lielās balvas ceremoniju

0
489

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē 20. septembrī tika pārrunāti jaunā mācību gada uzņemšanas rezultāti profesionālājas mācību iestādēs, uzklausīta informācija par LBS delegācijas viesošanos pie kolēģiem Lietuvā, tāpat valde tika iepazīstināta ar jaunumiem apbalvojuma Būvindustrijas lielā balva noslēguma ceremonijas norises sagatavošanā.

Sēdes ievadā tika apspriestas LBS Izglītības un būvniecības zinātnes sekcijas darba aktualitātes. Klātienē šoreiz bagātīgi pārstāvētas bija vairākas profesionālās mācību iestādes, kuru pārstāvji informēja par 2022./2023. mācību gada audzēkņu uzņemšanas rezultātiem. Klātesošos valdes locekļus un kolēģus uzrunāja Latgales industriālā tehnikuma (līdz š. g. 1. septembrim – Daugavpils būvniecības tehnikums) direktore Ināra Ostrovska, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes dekāns Uģis Bratuškins, Rīgas Celtniecības koledžas direktors Normunds Grinbergs, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore Ineta Geipele, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) dekāns Mārtiņš Vilnītis un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (iepriekš – Latvijas Lauksaimniecības universitāte) Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja Sandra Gusta. Kopumā uzņemšanas rezultātus visi runātāji raksturoja kā pozitīvus un iepriecinošus, tai pašā laikā tika pieminētas arī raksturīgākās negatīvās tendences profesionālajā izglītībā. Viena no tām ir studējošo diezgan lielā atsijāšanās jau pēc pirmā mācību gada, gan arī vēlākos mācību posmos, kā rezultātā tikai daļa studēt sākušo vēlāk var pilnvērīgi iekļauties darba tirgū sākotnēji izraudzītajā profesijā. Otra lielā problēma – vājās vidusskolnieku zināšanas eksaktajos priekšmetos, galvenokārt fizikā un matemātikā, arī ķīmijā, turklāt situācijai gadu no gada ir tendence pasliktināties. Kā piebilda Mārtiņš Vilnītis, vidusskolas „produkcija” ar katru gadu pasliktinās, kas RTU BIF vadību rosina apsvērt domu par nultā kursa iedibināšanu, lai pienācīgi sagatavotu audzēkņus studijām 1. kursā.

LBS valdes priekšsēdētāja 1. vietniece un Eiropas Civilo inženieru padomes (ECCE)  viceprezidente Helēna Endriksone katras mācību iestādes pārstāvim kā LBS dāvinājumu pasniedza ECCE izdotās grāmatas Notes on the history of Civil Engineering 3. sējuma 15 eksemplārus.

LBS valdes priekšēdētājs Raimonds Eizenšmits klātesošos īsumā iepazīstināja ar LBS pārstāvju vizīti Lietuvā, Klaipēdā 8. un 9. septembrī, piedaloties Baltijas būvinženieru savienību sanāksmē. LBS sanāksmē pārstāvēja Raimonds Eizenšmits, Helēna Endriksone, Mārtiņš Vilnītis un Vilnis Puļkis.  

Sanāksme notika pēc divu gadu pārtraukuma, jo Covid-19 pandēmijas raisīto ierobežojumu dēļ 2020. un 2021. gadā tā tika atcelta. Nākamā Baltijas būvinženieru savienību tikšanās plānota 2023. gada septembra vidū Latvijā.

Apbalvojuma Būvindustrijas lielā balva vadītāja Mārīte Šperberga valdi informēja par Būvindustrijas lielās balvas noslēguma ceremonijas organizatoriskajiem pasākumiem un aktuālajiem sagatavošanās darbiem. Būvindustrijas lielās balvas pasniegšanas ceremonija un būvnozares izcilnieku godināšana šogad notiks jau 10. reizi. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodinās arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, kā arī vairāki ministri. Nozīmīgais būvnozares notikums plānots 27. septembrī VEF Kultūras pilī, tiešraidē to varēs vērot arī LBS mājas lapā un LBS Facebook kontā.

Par LBS Arhitektūras un pilsētbūvniecības sekcijas aktualitātēm valdi informēja jaunais Arhitektūras sekcijas vadītājs Pēteris Strancis. Par sekcijas vadītāju viņš tika ievēlēts pagājušajā nedēļā, nomainot šai amatā ilggadējo sekcijas vadītāju arhitekti Rutu Krūskopu. Pēteris Strancis iepazīstināja valdi ar savu vīziju un iecerēm par turpmāko sekcijas darbu. Viens no jaunā vadītāja stratēģiskiem plāniem ir iesaistīt sekcijas darbā vairāk plānotāju, kā arī palielināt tās biedru skaitu. Kā vienu no būtiskiem sekcijas darba virzieniem P. Strancis uzsvēra iesaistīšanos nozares normatīvo aktu sakārtošanā, uzsverot, ka LBS kā profesionālai sabiedriskai organizācijai jāsāk aktīvāk paust savu viedokli likumdevējiem.

Sēdes noslēgumā Raimonds Eizenšmits informēja, ka nākamā LBS valdes sēde notiks 18. oktobrī, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē; sēdes dalībnieki klātienē tikšot iepazīstināti arī ar renovēto fakultātes ēku.

Tāpat tika paziņots arī nākamā Latvijas Būvinžnieru savienības kongresa norises laiks un vieta – LBS 34. kongress notiks 2023. gada 24. martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.