LBTU aicina jauniešus uz nodarbībām Jauno būvnieku skolā

0
344

Šī gada pavasarī Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki un studējošie organizēs ikgadējās nodarbības Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā, kurā aicināti piedalīties vidusskolēni un tehnikumu audzēkņi, kuri vēlas iepazīt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti – LBTU (iepriekš – LLU) un savu nākotnes profesiju būvniecībā. Nodarbības sāksies 11. martā.

Nodarbības paredzētas jauniešiem, kuri pēc vidusskolas, ģimnāzijas vai tehnikuma absolvēšanas vēlas uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā Būvniecība vai īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programmā Būvniecība. Tāpat nodarbību laikā būs iespēja iepazīt studiju vidi, studiju procesu un mācībspēkus, kā arī laikus sākt gatavoties studijām universitātē. Taču tie, kuri vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesiju, skolas nodarbībās varēs pārliecināties par savu atbilstību izvēlētai profesijai. Dalība skolas nodarbībās ikvienam dalībniekam ir bez maksas.

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā fakultātes speciālistu vadībā ikviens varēs gūt priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku, turklāt atklās šī darba nozīmīgumu un atbildību, jo kvalitatīvai un drošai būvei ir jākalpo 50, 100 vai pat vairāk gadus.

Plānots, ka nodarbības notiks Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas iela 11, Jelgava) no 11. marta līdz 25. marta (sestdienās) un kopumā jaunajiem būvinženieriem paredzētas trīs nodarbības, kurās viņi iegūs punktus.

Pirmajā nodarbībā, 11. martā, būs tikšanās ar mācībspēkiem un absolventiem, kuri dalīsies iespaidos par studijām būvniecības programmās un karjeras iespējām, Jelgavas pils muzeja apmeklējums, kā arī tiks sniegta vispārēja informācija par būvmateriāliem un varēs praktiski testēt būvmateriālus laboratorijā.

Otrajā nodarbībā, 18. martā, dalībniekus iepazīsies ar dažādu ēku projektēšanu, būvuzraudzības mērinstrumentiem, būvdarbiem un to veikšanu, piedalīsies 3D būvju telpiskā projektēšanā un mērījumos, tāpat uzzinās par energoefektivitāti ēkās, ilgtspējīgu būvniecību un līdzdarbosies termogrāfa demonstrējumos.

Savukārt noslēguma nodarbībā, 25. martā, jauniešiem prezentēs hidraulikas pamatus, kā arī kopīgi apmeklēs Driksas krastmalu, Mītavas tiltu un Pasta salas hidrobūves, lai gūtu priekšstatu par nogāžu konstrukcijām un deformācijām, nostiprinājumu veidiem un gabionu konstrukcijām.

Nodarbībās dalībnieki iegūs punktus un labākie jaunieši pēc sekmīgas vidusskolas, ģimnāzijas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās bakalaura studiju programmā Būvniecība (pilna vai nepilna laika) vai nepilna laika 1. līmeņa  studiju programmās Būvniecība. Absolvējot kādu no iepriekš minētajām studiju programmām, pēc veiksmīgi izietas būvprakses, būs iespējas iegūt Latvijas Būvinženieru savienības Būvprakses sertifikātus (būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā vai būvprojektēšanā (pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas) u.c.), tādējādi veiksmīgi konkurējot darba tirgū.