Līdz 8.jūnijam var pieteikties uz amatiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA “Rīgas ūdens”

0
1

Turpinās pieteikšanās uz SIA Rīgas namu pārvaldnieks un SIA Rīgas ūdens padomes locekļa amata konkursiem. Kandidāti uz amatiem var pieteikties līdz 8.jūnijam.

Kandidātiem ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām, un jāapliecina, ka nepastāv amata ieņemšanas ierobežojumi. Papildus kapitāla daļu turētājs ir noteicis, ka pretendentam ir jābūt sekojošām kompetencēm, lai pildītu padomes locekļa pienākumus – orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana un lēmumu pieņemšana un atbildība.

Ņemot vērā, ka padomēs darbosies trīs locekļi, katram padomes loceklim ir noteiktas specifiskas profesionālās pieredzes prasības.

Katrā padomē tiek meklēts kandidāts ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar kapitālsabiedrības darbības jomu.

Darbam padomēs tiek arī meklēti kandidāti ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama pieredze nozīmīgu strukturālu reorganizāciju plānošanā un/vai īstenošanā Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar kapitālsabiedrības darbības jomu.

Tāpat katra uzņēmuma padomē darbosies viens padomes loceklis, kura specifiskā profesionālā pieredze atbilst uzņēmuma darbības profilam.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks padomes locekļa amata kandidātam pēdējo 10 gadu laikā ir jābūt vismaz triju gadu darba pieredzei nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, izpratnei par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām, pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredzei uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā.

SIA Rīgas ūdens tiek meklēts padomes loceklis, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze ūdenssaimniecības vai citu komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām, pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredze uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā.

Informācija par konkursiem pieejam Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Darba sludinājumi” un kapitālsabiedrību mājas lapās.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit