Līdzjūtība

0
350

Izsakām visdziļāko līdzjūtību LBS izpilddirektoram Ilmāram Leikumam, māti mūžībā pavadot.

Latvijas Būvinženieru savienība