“Lielās ģildes” restaurācijai un pārbūvei pieteikušies pieci būvuzņēmēji

0
170
Lielās zāles interjera koncepcija

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) 22. janvārī noslēgusi koncertzāles Lielā ģilde restaurācijas un pārbūves darbu projektē-būvē iepirkumu, kurā saņemti pieci piedāvājumi, informē VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Līgums ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājuma iesniedzēju tiks slēgts pēc visu piedāvājumu izskatīšanas. Pēc līguma parakstīšanas paredzēta projektēšanas fāze, kuru noteikts uzsākt 1 mēneša laikā, un šai fāzei ir atvēlēti 10 mēneši. Būvdarbu uzsākšana jāsāk 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Būvdarbi tiks veikti divās kārtās – pirmajā kārtā tiks īstenoti energoefektivitātes pasākumi, bet otrajā kārtā notiks pārējie Lielajā ģildē paredzētie pārbūves darbi, kā to paredz SIA CMB izstrādātais būvprojekts, piemēram, Lielās zāles pārbūve, inženiertīklu izbūve, vides pieejamības nodrošināšana u.c. Kopējais līguma termiņš ir 30 mēneši, no līguma parakstīšanas brīža.

VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova uzsver, ka projekta rezultātā tiks veikta energoefektivitātes uzlabošana, kā arī saglabāts ēkas vēsturiskais autentiskums, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu: “Projekta ietvaros veiksim Lielās ģildes atjaunošanu atbilstoši ēkas vēsturiskajiem aspektiem, kā arī veiksim būtiskus uzlabojumus, nodrošinot ēkas energoefektivitāti un modernu, pieejamu infrastruktūru. Ar šo projektu mēs radīsim jaunas iespējas dažādām auditorijām piedalīties kultūras notikumos, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lielās ģildes projekts ir viens no VNĪ projektiem, kuru rezultātā tiek veicināta Latvijas kultūras ēku sakopšana, kas ir nozīmīga daļa no mūsu attīstības projektu portfeļa.”

Projekta mērķis ir uzlabot ēkas energoefektivitāti, samazinot primārās enerģijas patēriņu par vismaz 20%, pārbūvēt Lielo zāli, palielinot tās kapacitāti un uzlabojot akustiku.

Kā ziņots iepriekš, projekta ietvaros plānots radīt jaunus kultūras pakalpojumus, padarot koncertzāles notiekošos pasākumus pieejamus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo īpaši vājdzirdīgajiem klausītājiem. Koncertzālē notiekošos koncertus un pasākumus būs iespējams profesionāli ierakstīt, padarot tos pieejamus visplašākajai sabiedrībai un saglabāt nākamajām paaudzēm, koncertzāles jaunais aprīkojums ļaus papildināt tur notiekošo pasākumu klāstu ar populāro mūziku, piemēram, kora vai džeza koncertiem. Lielās ģildes attīstības projekta realizācijā kopumā plānots ieguldīt ap 14,5 miljoniem eiro (ar PVN).

Lielā ģilde ir viena no vecākajām un interesantākajām Rīgas ēkām, te atrodas viena no senākajām un skaistākajām Rīgas koncertzālēm. Ēka ir XIV gs. kultūrvēsturisks piemineklis. Laika gaitā nams ticis vairākkārt paplašināts. Ārējo izskatu visbūtiskāk mainīja barokālās fasādes izbūve 1697.gadā, bet iekštelpas pārveidotas vairākas reizes, piemērojoties nama dažādajām funkcijām. Šodien Lielā ģilde ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mājvieta. Ņemot vērā ēkas īpašo statusu, lai saglabātu kultūras mantojumu un ēkas arhitektonisko vērtību, tās atjaunošanas procesam ir īpašas prasības, un tam jānotiek sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Lielās zāles interjera koncepcija