Lielās ģildes atjaunošanas projektu izstrādās SIA “CMB”

0
2

Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) noslēdz līgumu par koncertzāles Lielā ģilde – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) mājvietas Rīgā, Amatu ielā 6 atjaunošanas būvprojekta izstrādi ar SIA CMB, līguma cena – 353 380 eur. Būvprojekta izstrāde tiks veikta ciešā sadarbībā ēkas lietotāju līdz 2021.gada nogalei, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Saskaņā ar piesaistītā ES finansējuma prasībām ēkas atjaunošana jāpabeidz līdz 2023.gada beigām.

“Šobrīd uzsākam projektēšanas darbus, būvdarbi tiks paveikt 2 gadu laikā – no 2022. līdz 2023.gada nogalei. Lai nodrošinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, ēkas atjaunošanas detalizēts projekts tiks saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Šis ir pirmais VNĪ projekts, kur tiek izmantotas uzņēmuma pērn izstrādātās BIM prasības. Par ieguvumiem no BIM tehnoloģiju izmantošanas esam pārliecinājušies jau topošās centralizētās prokuratūras ēkas būvniecības procesā, tāpēc varam būt droši, ka digitālā dvīņa izstrāde palīdzēs ne tikai Lielās ģildes ēkas pārbūvē, efektīvāk virzot tās atjaunošanu, bet arī visā ēkas dzīves ciklā, tai skaitā ēkas pārvaldīšanā un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā,” norāda Renārs Griškevičs.

“Lielā ģilde ir mūsu klasiskās mūzikas koncertdzīves sirds jau vairāk nekā pusgadsimtu. Tā, atrazdamās galvaspilsētas centra vēsturiskajā daļā, ilgu laiku uzturējusi kultūras un mūzikas dzīves asinsriti, un ir mājvieta Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Tādēļ ar lielām cerībām gaidām remontdarbu pabeigšanu un ceram, ka rezultāts būs baudāms kā mūziķiem un skatītājiem, tā arī tehniskajiem darbiniekiem,” uzsver Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai prioritāri plānots veikt Lielās ģildes Lielās zāles pārbūvi, t.sk. gan skatuves, gan zemskatuves pārbūvi, pārplānojot skatītāju sēdvietas, paredzot atbilstošu izvietojumu skaņu un gaismu tehniķiem, ventilāciju un apgaismojumu. Vienlaikus plānots pārbūvēt zāles skatuves tehnisko aprīkojumu – griestu konstrukcijas un veikt logu restaurāciju. Lielās ģildes apmeklētāju ērtībai plānots pārbūvēt (tai skaitā paplašināt) esošās labierīcības, kā arī izbūvēt liftu, kas nodrošinās piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un mūzikas instrumentu un skatuves aprīkojuma ērtāku pārvietošanu.

Vadoties no finansiālām iespējām, plānots izbūvēt mūsdienu prasībām atbilstošas ventilācijas, elektroapgādes un siltumapgādes tīklu sistēmas, nomainot nolietotos inženiertīklus. Īpašu uzmanību plānots pievērst ugunsdrošības jautājumiem. Tāpat plānots uzlabot administrācijas un mūziķu telpas un darba apstākļus. Ēkā veicamo darbu plānošana notiek ciešā sadarbībā ar ēkas lietotāju – Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.

“Lielā ģilde ir arhitektūras stilu saplūsmes ziņā unikāla ēka ar 700 gadu ilgu vēsturi un dažādu gadsimtu interjera liecībām. Kopš 20.gadsimta 60.gadiem tā ir Rīgas galvenā filharmoniskā koncertzāle, tajā muzicējuši ievērojami Latvijas un citzemju mākslinieki. Lai gan Rīga nepacietīgi gaida jaunu, mūsdienīgu akustisko koncertzāli, Lielā ģilde vienmēr paliks Vecrīgas un klasiskās mūzikas simbols. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir šīs lieliskās ēkas iemītnieks un apsaimniekotājs beidzamos 30 gadus, un mēs esam laimīgi, ka valsts atradusi finanšu līdzekļus, lai veiktu Lielās ģildes nopietnu tehnisko remontu,” piebilst LNSO valdes locekle Indra Lūkina.

Līgums par projektēšanas darbiem ar SIA CMB noslēgts par kopējo summu 353 380 eur (bez PVN), kas ietver projektēšanas darbus un autoruzraudzības veikšanu un 3D BIM modeļu aktualizāciju būvprojekta realizācijas laikā. Kopumā Lielās ģildes attīstības projekta realizācijai Kultūras ministrija piesaistījusi ap 6,56 miljoniem eiro, kas paredzēti Eiropas Reģionālā attīstības fonda 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa aktivitātē Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā.

Lielās ģildes ēku VNĪ pārņēma pārvaldībā 2006.gadā. Atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajai Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programmai Mantojums 2018, Lielajā ģildē tika veikts fasādes remonts un daļējs iekštelpu kosmētiskais remonts par valsts budžeta līdzekļiem.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit