Liepājā aicina pieteikties ēku – kultūras pieminekļu – saglabāšanai

0
168
Foto no Liepaja.lv

Jau devīto gadu Liepājas pašvaldība aicina ēku, kam ir noteikts kultūras pieminekļu statuss, īpašniekus pieteikties pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā, lai pretendētu uz līdzfinansējuma saņemšanu pieminekļu saglabāšanai. Pieteikumus var iesniegt no 1. februāra līdz 3. aprīlim.

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri ir valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki, tai skaitā ēku īpašnieki pilsētas vēsturiskajā centrā, lai īpašnieki varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu, veicot kultūras pieminekļa arhitektoniski māksliniecisko izpēti, restaurācijas būvprojekta izstrādi, restaurācijas būvdarbus un būvdetaļu restaurāciju.

Sākotnēji līdzfinansējuma programmai 2023. gada pilsētas budžetā ir rezervēti 25 000 eiro. Šī summa, iespējams, tiks palielināta.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir kultūras pieminekļa īpašnieks. Līdzfinansējumu var saņemt īpašumi bez nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 13 Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapu un papildu informāciju par līdzfinansējuma programmu var iepazīties tīmekļvietnes sadaļā Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem.