Liepājā pieņem ekspluatācijā pārbūvēto ēku Peldu ielā

0
681

Būvniecības Valsts kontroles birojs pagājušajā nedēļā ekspluatācijā pieņēmis būvdarbus pašvaldībai piederošajā administratīvajā ēkā Peldu ielā 5 Liepājā.

Padomju laikos būvētajai agrākajā sadzīves pakalpojumu namā no pagājušā gada augusta ir pārbūvētas fasādes, iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas, pirmo trīs stāvu telpas, iebūvēts jauns lifts, pie ēkas veikta teritorijas labiekārtošana gandrīz 2000 m2 platībā, izbūvētas autostāvvietas.

Ēkā atradīsies Nekustamā īpašuma pārvalde, Būvvalde, Izglītības pārvalde un citas pašvaldības iestādes.

Nekustamā īpašuma pārvalde ēkā bija ievākusies jau pirms pārbūves sākuma, bet būvdarbu laikā strādāja citā ēkā, tagad iestāde atgriezīsies jau agrāk sakoptajās telpās.

Pašlaik ir izsludināts jauno mēbeļu iepirkums pēc mēbeļu piegādes un uzstādīšanas ēkas jaunie iemītnieki uz Peldu ielu 5 varētu pārcelties līdz šā gada beigām.

Bijušo sadzīves pakalpojumu namu pašvaldība pārbūvējusi un teritoriju ap to labiekārtojusi, izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus – kopā būvdarbos izmaksas ir 4 704 804, 75 eiro bez PVN.

Nama pārbūve tika sadalīta četrās kārtās. Trešajā un ceturtajā kārtā ietilpst abu augšstāvu 4. un 5.stāva pārbūve, taču tai nepietika naudas projektā, kas īstenots ar ES līdzekļiem. Tāpēc pašvaldība izsludināja atsevišķu iepirkumu abu augšstāvu telpu remontam par pilsētas budžeta līdzekļiem, taču būvnieku piedāvātās cenas pārsniedza pašvaldības iespējas, līdz ar to atkārtoti izsludināja tikai ceturtā stāva atjaunošanu. Triju firmu konkurencē šo darbu ir ieguvusi SIA Pilsbūve, kas būvdarbus apņēmusies paveikt par 430 674,29 eiro. Par ceturtā stāva telpu atjaunošanu vēl jāslēdz līgums, piektā stāva būvdarbi vēl tiks plānoti nākotnē.

Iepirkumu par ēkas Peldu ielā 5 Liepājā pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu (1., 2. un 3.kārta) izsludināja 2018.gada nogalē, ar zemāko cenu – 5 644 282,77 eiro – tajā uzvarēja firma UPB.

Uzziņai

Būvprojekts: Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā
Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Projektētāji: SIA Arhitektu birojs Krasts un SIA UPB Projekti
Darbu veicējs: Akciju sabiedrība UPB
Būvdarbu norise: no 16.08.2019. līdz 02.06.2020.
Teritorijas labiekārtojums: 1982 m2
Būvdarbu izmaksas: 4 704 804, 75 eiro bez PVN