Liepājā pilnveido zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru

0
83

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde īsteno projektu Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta, kurā rekonstruēs ostas 71., 72., 83., 85., 86., 87.piestātni un pārbūvēs Atslēdznieku ielas posmu, informē Liepājas Speciāli ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde.

Pašlaik norit būvdarbi gan Vecā ostmalā, gan Atslēdznieku ielas posmā Jaunliepājas pusē. Būvdarbus veic SIA Tilts, kas piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu saskaņā ar LSEZ pārvaldes Iepirkumu komisija lēmumu. Līguma summa ir 2 616 525,45 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Projekta realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumu Zvejas ostas un izkraušanas vietas. Projekta otrajā kārtā 2021.gadā rekonstruēs vairākas piestātnes, kas ir LSEZ pārvaldes valdījumā un kurās notiek zvejnieku darbība.

Projekts aptver trīs objektu grupas. Pirmā grupa ir piestātnes Nr. 85, 86 un 87 Vecajā ostmalā 51A, 53A un 55A ar kopējo garumu 222 metri, kā arī pieguļošā teritorija ar kopējo platību 798 m² Vecajā ostmalā 53, kurā notiek izkraušana, izkrauto zivju savākšana un transportēšana. Otrā grupa ir piestātne Nr.83 Vecajā ostmalā 45 ar kopējo garumu 144 metri. Trešā grupa ir piestātnes Nr. 71 un 72 Atslēdznieku ielā 47 un 49 ar kopējo garumu 240 metri ar pieguļošo teritoriju Atslēdznieku iela posmā no 72. Piestātnes līdz Atslēdznieku ielas caurlaidei – kopā aptuveni 800 metri –, kas nodrošina zivju izkraušanu un zvejnieku transporta kustību uz un no piestātnes.

SIA Ervils valdes loceklis Aigars Laugalis atzinīgi vērtē zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošanu un norāda, ka šeit bija svarīgi kanālmalu atjaunot un pakārtot tā, lai novērstu padomju gadu mantojuma un varētu funkcionāli strādāt. “Novērtējam jau iepriekšējās kārtās paveikto, un svarīgi, lai infrastruktūra vienlaicīgi būtu pilsētai pievilcīga un zvejniekiem funkcionāla. No vienas puses vienkāršas lietas, bet ievērojami uzlabo vidi un palīdz ikdienā veikt savu darbu labāk. Līdz tam brīdim, kad Liepājas SEZ pārvalde veica pirmās kārtas, mums ielas vietā bija vecs betona bluķu segums ar bedrēm.’’ 

Sāktais projekts Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta ir loģisks turpinājums jau līdz šim īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros 2017.gadā rekonstruēja Veco ostmalu posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai – nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas. Savukārt projektā īstenotās trešajā kārtā labiekārtoja teritoriju Uliha ielas galā, demontējot vecu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu.

Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, zvejniecības nozare visos laikos ir bijusi ļoti nozīmīga Liepājas ostā. “Būt zvejniekam ir jābūt dzīves aicinājumam un jāprot grūtajā un smagajā darbā saskatīt zināmu romantiku, jo ne vienmēr gūtais loms ir atbilstošs ieguldītajam darbam. Sakārtojot nepieciešamo infrastruktūru, Liepājas SEZ pārvalde atbalsta zvejniecību, palīdzam uzlabot zvejnieku ikdienas darba apstākļus un reizē sakārtojam pilsētvidi, padarot to pievilcīgu ikvienam liepājniekam un pilsētas viesim.”

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit