Liepājā veicinās būvobjektu nodošanu ekspluatācijā

0
656

Lai veicinātu būvobjektu nodošanu ekspluatācijā vai arī ekspluatācijā nodošanas termiņa pamatotu pagarināšanu, Liepājas domes deputāti pieņēmuši grozījumus saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu pilsētas administratīvajā teritorijā, informē Liepājas pilsētas būvvalde.

Nolemts noteikumos ietvert nosacījumu, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, tiks piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme – 3% apmērā no zemes vai ēkas augstākās kadastrālās vērtības.

Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī un ar šo likumu saistītajos Ministru kabineta noteikumos Vispārīgie būvnoteikumi, ir noteikts maksimālais būvdarbu termiņš – astoņi gadi. Minētais termiņš attiecas arī uz visām būvēm, kas ir būvniecības stadijā.

Šāda norma, kas stājās spēkā 2013.gada 1.jūlijā, bija iekļauta arī iepriekšējā Būvniecības likumā – par būvju nodošanas galīgo termiņu. Līdz ar to pilsētā pašlaik netrūkst būvobjektu, kuriem ekspluatācijā nodošanas termiņš iestājies 2021.gada 1.jūlijā. Šo būvju pasūtītājiem jau šī gada aprīlī būvvalde ir izsūtījusi informatīvas vēstules, atgādinot par astoņu gadu atļauto būvniecības termiņa beigām un nepieciešamību objektus nodot ekspluatācijā.

Savukārt būvēm, kuru būvdarbi sākti pirms 2014.gada 1.oktobra, nodošanas ekspluatācijā gala termiņš iestāsies 2022.gada 30.septembrī.

Īpašnieki, kuri pēc 2014.gada 1.oktobra ir saņēmuši būvatļauju, reģistrējuši būvdarbus un uzsākuši dzīvojamo māju vai saimniecības ēku, vai citu ēku būvniecību, kuri ir veikuši pārbūves vai paplašinājuši ēkas zina, ka objekts ir jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā astoņu gadu laikā no būvdarbu sākšanas brīža.

Savukārt būvju saimnieki, kuri būvniecību sākuši pirms tam, par jauno kārtību, iespējams, nebija vai joprojām nav pietiekami informēti.

Tātad Būvniecības likumā minētā kārtībā attiecas uz visām būvēm, līdz ar to būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014.gada 1.oktobra, ekspluatācijā ir jānodod līdz 2022.gada 30.septembrim, kad beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums.

Būvniecības likumā noteiktā kārtība jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, iegādājoties būvi, kas nav nodota ekspluatācijā, kā arī šādu būvju mantiniekiem.

Mainoties būves īpašniekam, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – astoņi gadi.

Ja kādu iemeslu dēļ būvi nav iespējams nodot ekspluatācijā līdz gala termiņam, īpašniekam vai būvniecības pasūtītājam ir jāvēršas Liepājas pilsētas būvvaldē, lai saņemtu būvatļaujas pagarinājumu.

Lai īpašnieks/pasūtītājs saņemtu pagarinājumu, nepieciešamo dokumentu sagatavošana viņam var aizņemt vairākus mēnešus. Tāpēc nevajadzētu atlikt šo pienākumu un neskaidrību gadījumā ieteicams savlaicīgi konsultēties būvvaldē.

Pamatojoties uz likuma Par nekustamā īpašuma nodokli, deputāti saistošo noteikumus papildinājuši ar apakšpunktiem par “būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”.

Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliks ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – zemes vai būves kadastrālās vērtības.

Liepājas pilsētas būvvalde jau tagad pašvaldības Nodokļu administrācijai iesniedz datus par būvēm, kurām pārsniegts normatīvos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un nav pagarināta būvatļauja.

Ziņas par būves pieņemšanu ekspluatācijā tiek reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā un ir redzamas nodokļu administrēšanas programmas lietotājiem.

Uzziņai

2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 80.punkts paredz, ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā:

  • 80.1. būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi;
  • 80.2. pārējām būvēm – astoņi gadi.