Liepājas cietuma būvniecība notiek ātrāk par plānoto laika grafiku

0
297
Publicitātes foto

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvlaukumā šobrīd tiek veikti visu sešu kompleksa ēku būvdarbi dažādās stadijās. Darbi notiek, apsteidzot iepriekš iepirkuma piedāvājumā plānoto laika grafiku un ievērojot projekta realizācijai paredzēto budžetu, informē būvdarbu ģenerāluzņēmēja SIA Citrus Solutions pārstāvji.

SIA Citrus Solutions realizē jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību projektē un būvē formātā, tas nozīmē atbildību gan par projekta izstādi, gan par būvniecību un autoruzraudzību. Tiek rūpīgi izstrādāts projekta realizācijas plāns un ar īpašu uzmanību kontrolēts katrs darbu process, lai neveidotos termiņu nobīdes un novirzes no budžeta.

Projektēšanas darbi

Laikā no 2022. gada novembra līdz 2023. gada decembrim ļoti aktīvi strādāja projektētāju komanda, izstrādājot izmaiņas cietuma kompleksa sākotnējā būvprojektā. Izmaiņas tika veiktas atbilstoši pasūtītāja  – SIA Tiesu namu aģentūra un lietotāja – Ieslodzījuma vietu pārvalde – definētajām vajadzībām un integrējot jaunākos inženiersistēmu risinājumus gan drošības, gan kompleksa vadības sistēmām. Ir veikta racionāla platību optimizēšana, saglabājot cietuma ieslodzīto vietu skaitu, funkcionalitāti, ieslodzīto un personāla drošību. Liepājas cietuma projektā ietilpst sešas ēkas ar kopējo platību – gandrīz 37 000 kvm.

Būvprojekta izstrādes darbi tehniskā projekta stadijā ir pabeigti, un projekts saskaņots būvvaldē. 2023. gada vasarā Liepājas pilsētas būvvalde saskaņoja izmaiņu būvprojektu atklātā cietuma un administrācijas ēkām, bet 2023. gada nogalē pārējām četrām ēkām: diviem ieslodzīto izvietošanas korpusiem, uzņemšanas un īpašo režīmu korpusam, izglītības un nodarbināšanas korpusam.

Projektēšanā bija iesaistīti vairāk nekā 70 projektētāji, no kuriem puse no Citrus Solutions projektēšanas dienesta, bet pārējie no projektēšanas sadarbības partneriem. Projekta modelēšana notika BIM vidē (3D), visu projekta dokumentācija tika iesniegta Būvvaldē caur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), viss ir elektroniski un labi pārredzami. Kad objekts būs nodots lietotājam, jebkurā brīdī būs pieejama informācija par izmēriem, inženierkomunikācijām utt., kas būtiski atvieglos kompleksa apsaimniekošanas procesu.

Būvniecības darbi apsteidz laika grafiku

2023. gada februārī tika uzsākta būvlaukuma izveidošana, izvietoti pirmie celtniecības vagoni ģenerāluzņēmēja un pasūtītāja darbinieku vajadzībām, ap visu būvlaukumu tika uzstādīts žogs. Tika veikti būvlaukuma iekārtošanas darbi – augsnes virskārtas noņemšana, celmu raušana, gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas darbi. Tagad būvdarbi rīt pilnā sparā, celtniecības vagoni stāv vairākās rindās, ikdienā būvlaukumā strādā apmēram 120 darbinieki. Būvdarbi paralēli tiek veikti visām sešām cietuma kompleksa ēkām, kā arī tiek ierīkoti ārējie inženiertīkli. Divām ēkām – cietuma administrācijas un atklātā tipa cietuma ēkai jau ir izbūvētas nesošās konstrukcijas un uzsākti jumta izbūves darbi, logu montāža, starpsienu mūrēšana un iekšējo tīklu izbūve. 2023. gada decembrī tika uzsākta divu lielāko ēku – abu ieslodzīto izmitināšanas korpusu būvniecība, tiek veikti saliekamo dzelzsbetona konstrukciju montāžas darbi. Uzņemšanas un īpašo režīmu korpusa ēkas kontūru arī jau var saskatīt, jo notiek zemgrīdas inženiertīklu un pamatu izbūve. Izglītības un nodarbināšanas korpusa ēkai ir uzsākta pamatnes gatavošana. Ar katru nedēļu darbinieku skaits objektā pieaug, plānots, ka visintensīvākajā būvniecības laikā, kas paredzēts šovasar, objektā vienlaikus strādās līdz 400 cilvēkiem.

“Esam gandarīti, ka projekta pirmajā gadā esam spējuši parādīt augstu profesionalitāti un apsteiguši līgumā noteikto laika grafiku. Šāda mēroga un sarežģītības projektos, kas tiek realizēti vairāku gadu garumā,  izaicinājumu netrūkst, bet savlaicīga risku izvērtēšana un mazināšana ļauj veikt darbus ar drošu skatījumu nākotnē. Neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem Liepājā, kā arī netipiski balto ziemu šogad, organizējam būvdarbus atbilstoši pieļaujamajām būvniecības tehnoloģiskajām prasībām, papildu nodrošinot gan sniega novākšanu, gan konstrukciju apsildi. Liels paldies profesionālajai projekta komandai, kas kārtējo reizi pierāda mūsu uzņēmuma augsto kompetenci būvniecībā,” komentē SIA Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs Kārlis Kostjukovs.

Materiāli un drošība

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecībā maksimāli tiek izmantoti Latvijā ražoti būvmateriāli un aprīkojums. Tiek izmantotas tikai Latvijā ražotās dzelzsbetona un metāla konstrukcijas, no kurām lielākā daļa ražotas Liepājā. Būvniecībā tiek izmantoti īpaši risinājumi, lai nākotnē atvieglotu darbu cietuma darbiniekiem un mazinātu riskus, kas saistīti ar ieslodzīto neatļautām darbībām. Arī inženiertīkli tiek izbūvēti ievērojot īpašas drošības prasības, kas piemērotas ieslodzījuma vietas specifikai. Būvlaukumā ir izbūvētas ieslodzīto kameru paraugversijas, kas tiek testētas, lai visi materiāli un risinājumi nodrošinātu maksimālu drošību un ilgmūžību.

2022. gada 22. novembrī SIA Tiesu namu aģentūra un iepirkuma uzvarētājs SIA Citrus Solutions parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Liepājas cietuma komplekss Latvijā būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Ieslodzījuma vietas būvniecību plānots pabeigt līdz 2025. gada septembrim.

Publicitātes foto