BIS – jautājumi un atbildes

0

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) speciālisti sagatavojuši atbildes uz Latvijas Būvinženieru savienības dalībnieku iesniegtajiem jautājumiem par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) darbību.

Žurnāls Būvinženieris aicina būvspeciālistus iesniegt aktuālākos jautājumus par BIS lietošanu, lai atbildes būtu pieejamas lielākam nozares dalībnieku skaitam. Kā uzsver BVKB pārstāvji, BIS sistēma tiek nemitīgi pilnveidota un uzlabota, tāpēc daži jautājumi jau varētu būt sakārtoti. Detalizētākas atbildes var sniegt BIS atbalsta dienesta speciālisti.

Būvvaldēm Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir paredzēts saņemt datus no Valsts zemes dienesta, bet tas nenotiek pietiekamā apjomā – kadastra lietas nav redzamas. Kad to atrisinās?
– Iespēja caur BIS piekļūt kadastrālās uzmērīšanas lietām būvvaldēm un institūcijām, kas pilda būvvaldes funkcijas, ir nodrošināta kopš 2019.gada 1.oktobra.

Vai BIS var pievienot izpildshēmu?
– Kopš 2019.gada 1.oktobra BIS ir pieejama funkcionalitāte, kas nodrošina ierosinātājam iespēju, gatavojot apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijā, pievienot arī izpildshēmu.

BIS platforma neņem pretī topogrāfijas vai izpildshēmu dokumentus datu formātā, bet tikai kā PDF dokumentus. Kāpēc tā?
– Sistēma atļauj iesniegt jebkuru formātu, taču patlaban tajā ir iestrādāta aizsardzība pret vīrusiem un EXE failu formātu. Atbilstīgi normatīvajiem aktiem par oriģinālu uzskata PDF formātu.

Sistēmas uzturētāji nesniedz skaidrojumu, kuros gadījumos kas jādara, lai vajadzīgo procesu izpildītu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Kāpēc tā?
– BIS atbalsta dienests nesniedz rekomendācijas, kā izpildīt procesus atbilstīgi normatīvajam regulējumam. Speciālisti var izskaidrot, kā darbojas BIS funkcionalitāte, bet ne norādīt, kādu darbību paredz normatīvie akti.

Pasūtītājiem, kas nelieto pat e-pastu, sistēma šķiet sarežģīta. Vai to varētu atrisināt ar pilnvarojumu?
– Jau vairāk nekā pusotru gadu BIS ir pieejama funkcionalitāte, ar kuras palīdzību persona var noformēt pilnvarojumu. To var izdarīt arī klātienē būvvaldē. Var pilnvarot gan būvspeciālistu, gan jebkuru citu uzticības personu pat bez priekšzināšanām būvniecībā.

Kā pāriet uz būvniecības dokumentācijas elektronisku apriti, ja būvniecības lieta sākta papīra formātā?
– Ir izveidots e-pakalpojums Vēsturiskā būvniecība, kas nodrošina pāreju no papīra uz elektronisko vidi. Pamācība pakalpojuma saņemšanai ir pieejama gan BIS portāla sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi, gan videoformāta rokasgrāmatā, kas atrodama BIS portālā
BVKB mājaslapā un YouTube kontā.

Vai lielajām kompānijām nevar rasties sarežģījumi deleģēt tiesības pievienot projekta dokumentus arī tiem darbiniekiem, kas nav pilnvaroti projekta vadītāji vai speciālisti?
– Uzņēmuma amatpersona vai pilnvarotā persona BIS var izveidot deleģējumu jebkuram darbiniekam, nosakot konkrētas tiesības un to izmantošanas laiku.

Kā rīkoties vadītājam, ja vajag izdrukāt kaudzi dokumentu, bet pašam nav laika visu dienu ar to nodarboties, savukārt darbiniekam nav iespējas piekļūt ienākošajiem dokumentiem, lai to izdarītu vadītāja vietā?
– Būvdarbu izpildītājam ir iespēja pievienot būvniecības lietai jebkuru uzņēmuma darbinieku ar lietvedības tiesībām, lai tas varētu ievadīt sistēmā datus. Projektētāji var deleģēt uzdevumu citam darbiniekam, tostarp personai, kam nav būvspeciālista sertifikāta. Sistēma veidota tā, lai varētu strādāt ar datiem, nevis dokumentiem, un izdrukas ir domātas tikai tiem gadījumiem, kad nav citas iespējas, kā datus nodot elektroniski, piemēram, ja dokumenti jāiesniedz tiesā.

Vēl zaļa ir iespēja BIS saņemt noteikumus no atbildīgajiem izsniedzējiem. Kad gaidāmi uzlabojumi?
– Katrs tehnisko noteikumu izdevējs pieprasa dažādu dokumentācijas kopumu, un BVKB kā BIS turētājam nav iespējas ietekmēt ne pieprasāmās informācijas apjomu, ne izsniedzamā dokumenta izdošanas ātrumu – to regulē tikai likumdevējs. Sistēmas izstrādes laikā starp tehnisko noteikumu izdevējiem un projektētājiem panākta vienošanās, ka papildu dokumentus, ja tādi vajadzīgi, var iesniegt arī ārpus BIS, bet rezultātam jābūt pieejamam BIS.

Kad paredzētas mācības BIS lietošanā?
– Tā kā klātienes mācības ir dārgs risinājums, kas turklāt spēj aptvert tikai nelielu būvspeciālistu daļu, kā veiksmīgāko formātu BIS apguvei nozares dalībnieku lokā BVKB ir izraudzījies videomācības. Tās ir izstrādātas un publiski pieejamas par visiem BIS procesiem. Mācību materiāli ir video un teksta formātā un atrodami gan BIS portālā, gan BVKB mājaslapā un biroja YouTube kontā.

Kāpēc ir grūti sazvanīt BIS atbalsta tālruni?
– BIS atbalsta dienests var nodrošināt konsultācijas pa tālruni tikai tādā apjomā, kā to spēj atbilstīgie speciālisti. Jāpiekrīt, ka tas ir par maz, lai pašlaik atbildētu uz visiem jautājumiem. Taču prognozējams, ka jautājumu skaits mazināsies, pieaugot sistēmas izmantošanai un lietotāju pieredzei, un pieejamā darbinieku kapacitāte būs pietiekama. Pagaidām atbalsta sniegšanā uzsvars likts uz elektroniski iesniegto pieteikumu risināšanu.

Kur un kad var saņemt klātienes konsultācijas par BIS?
– Klātienes konsultācijas var saņemt BVKB piektdienās, iepriekš piesakoties noteiktam laikam. Pieteikt konsultāciju var, aizpildot formu BVKB mājaslapā. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā klātienes konsultācijas pārtrauca, taču tās atjaunos saskaņā ar valdības lēmumiem ārkārtas situācijas noteikumu atcelšanai.

Materiāls pārpublicēts no žurnāla Būvinženieris Nr. 74 2020.gada jūnijā.

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.

Pievienot komentāru