Limbažos atklāta atjaunotā sporta halle

0
566

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu atjaunota Limbažu sporta halle – radītas mūsdienīgas un drošas telpas sporta nodarbībām un treniņiem.

Sporta hallē pārbūvēta ventilācijas sistēma un siltummezgls, nomainītas jumta un sienu konstrukcijas, veiktas izmaiņas pamatu risinājumā, ēkā izveidots pagarinājums, tādējādi palielinot kopējo platību. Tāpat veikti ievērojami fasādes un ārējās apdares darbi, labiekārtota teritorija, un tiks atjaunots zāles grīdas segums. Tehniskā projekta mērķis ir uzlabot mācību – sporta nodarbību vidi, nodrošinot normatīviem atbilstošu halles zāles temperatūru, kā arī radot nodarbībām drošu un sakārtotu vidi.

Būvniecības darbus veica SIA Marels būve, projekta autors – SIA Būvdizains, savukārt būvuzraugs – SIA Tectum Supervising.

Limbažu sporta halle ir celta 2000.gadā. Sezonas laikā, kad iespējamas krasas temperatūras maiņas, sporta halles zāles zonās, kas izvietotas pa ārsienu perimetru, bija regulāri kondensāta ūdens notecējumi, kas liecināja par defektiem jumta ventilācijā. Ūdens notecējumi radīja apdraudējumu elektroinstalācijai, līdz ar to arī skolēnu drošu atrašanos sporta zālē.

2018.gadā ēkā Rīgas ielā 30 veikti klašu telpu atjaunošanas darbi, sakārtoti sanitārie mezgli un gaiteņi. Skolas telpas ieguvušas mūsdienīgu izskatu. Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas un izturīgas mēbeles, kabineti aprīkoti ar jaunām tāfelēm, uz kurām var projicēt un iegādāti projektori mācību darbam. Pilnībā atjaunots datortīkls, iegādāti stacionārie datori, planšetdatori un portatīvie datori, to uzlādes stacijas, kā arī mūsdienīga programmatūra. Atjaunoti mācību līdzekļi matemātikas un fizikas kabinetos.

Savukārt 2020.gada pavasarī noslēdzās ģimnāzijas dienesta viesnīcas pārbūves darbi Limbažos, Rīgas ielā 23. Rezultātā tika pilnībā atjaunotas dienesta viesnīcas telpas, nosiltināta ēka, ievērojami uzlabojot tās energoefektivitāti.

Sporta halles atjaunošanu Limbažu novada pašvaldība veica projektā Limbažu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana – modernizētas arī ģimnāzijas ēkas un mācību vide, kā arī pārbūvēta dienesta viesnīca. 

Kopējās projekta izmaksas ir 3 081 858,05 eiro, ERAF finansējums ir 1 361 379,51 eiro, valsts budžeta dotācija – 102 799,12 eiro.
Projekta īstenošanas laiks – no 2018.gada 27.marta līdz 2021.gada beigām.