Pašvaldību interesēs ir sadarbībā ar valsti un, izmantojot visus pieejamos resursus un programmas, savās teritorijās īstenot gudru ceļu attīstības un uzturēšanas politiku, lai veicinātu uzņēmējdarbību un iedzīvotāju mobilitāti novados un starp kaimiņu novadiem.

To pēc vizītes trīs Vidzemes pašvaldībās uzsver satiksmes ministrs Tālis Linkaits: “Labi plānoti ceļu savienojumi un labi uzturēti ceļi ir tie, kam seko uzņēmējdarbības aktivitāte un iedzīvotāju iespējas dzīvot labāk.”

Tiekoties ar Amatas, Priekuļu un Pārgaujas novadu pašvaldību vadītājiem satiksmes ministrs šonedēļ pārrunāja gan vispārīgus jautājumus, kas saistīti ar ceļu infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pieejamajiem un nepieciešamajiem līdzekļiem, tai skaitā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānoto ceļu programmu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, gan katras pašvaldības specifiskās vajadzības satiksmes un sakaru infrastruktūras uzlabošanai.

Apmeklējot Amatas novada pašvaldību, konstruktīvā sarunā ar novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti tika akcentēti problēmjautājumi, kas saistīti ar satiksmes drošības risinājumiem reģionālo ceļu pieslēgumu vietās valsts galvenajam autoceļam A2. Tāpat ministrs atbildēja uz jautājumiem par optiskā tīkla nākotni.  Pašvaldībai, risinot jautājumus, kas saistīti ar interneta pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem un izglītības iestādēm, bija nozīmīgi izprast vidējās jūdzes optiskā tīkla turpmākās izmantošanas perspektīvas. Ministrs apstiprināja, ka nākamajā Eiropas fondu plānošanas periodā paredzēts attīstīt tā sauktos pēdējās jūdzes pieslēgumus, iepriekš izvērtējot reālo nepieciešamību un potenciālo lietotāju skaitu katrā vietā.

Kopā ar novada domes vadību ministrs apmeklēja Melturu un Ieriķu dzelzceļa stacijas un īpaši uzteica pašvaldības sadarbību ar VAS Latvijas Dzelzceļš, iegādājoties no Latvijas Dzelzceļa Ieriķu staciju. Vēsturiskajā ēkā pašvaldība iecerējusi ierīkot tūrisma informācijas centru un veicināt citas aktivitātes.

Ar Priekuļu novada domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni tika pārrunāts gan pašvaldības paveiktais ceļu attīstības infrastruktūras uzlabošanā, gan darbi, kas ir plānoti un īstenoti uz valsts ceļiem. Pašvaldības vadība norādīja uz nepieciešamību sakārtot vairākus ceļu objektus, lai nodrošinātu pagastu iedzīvotājiem labāku savienojumu ar novada centru. Ministrs atzinīgi novērtēja, ka ceļš Liepa–Mārsnēni pieteikts VARAM ceļu programmai. Savukārt no valsts budžeta šogad papildus piešķirto 75 miljonu eiro finansējuma ietvaros Priekuļu novadā notiks valsts reģionālā autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) asfaltbetona seguma atjaunošana, kā arī četru tiltu atjaunošana un būvniecība uz autoceļiem P199, P35, P32 un A2.

Pārgaujas novadā ministrs kopā ar novada domes priekšsēdētāju Hardiju Ventu iepazinās ar Cēsu–Daibes ceļa posmu uz ZAAO poligonu un ceļu Umurga–Cēsis–Līvi, kas ir svarīgs savienojums starp vairākiem citiem autoceļiem. Sarunā ministrs norādīja, ka pašlaik notiek būvprojekta izstrāde vairāk nekā 10 kilometrus garam Cēsu–Stalbe ceļa posmam, bet autoceļa segas pārbūves darbi ieplānoti 2022.gadā.

Avots: Satiksmes ministrija.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit