LTRK organizē Atvērto durvju dienu

0
208

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina iepazīties ar organizācijas darbības virzieniem, uzņēmējiem sniegtā atbalsta iespējām, biedru priekšrocībām un biedrības bagāto vēsturi, apmeklējot Atvērto durvju dienu 8. novembrī.

Pieaugošo ekonomikas izaicinājumu apstākļos uzņēmējiem īpaši svarīgs ir atbalsts un iespēja tikt sadzirdētiem gan valsts mērogā, gan partneru vidū, lai kopīgi pārvarētu krīzes apstākļus un veiksmīgi nostātos uz izaugsmes ceļa. Nozīmīgi ir arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un jaunu eksporta tirgu apgūšana. Lai iepazīstinātu ar biedrības sniegtā atbalsta mehānismiem, kas var palīdzēt pārvarēt grūtības uzņēmējdarbības vidē un veicināt uzņēmumu konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, sniegtu iespēju uzzināt par biedru priekšrocībām, dažādām apmācībām un uzņēmējiem aktuāliem semināriem, ļautu klātienē saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par organizācijas darbības virzieniem, kā arī pastāstītu par biedrības bagāto vēsturi, LTRK organizē Atvērto durvju dienu 8. novembrī no plkst. 15:00 līdz 16:00 LTRK namā, Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā. Pasākumā interesentiem būs arī iespēja kļūt par organizācijas biedriem.

LTRK ir uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies gandrīz 6000 biedru  – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrības galvenais uzdevums ir pārstāvēt uzņēmēju intereses un sniegt dažādus uzņēmējiem nepieciešamus pakalpojumus, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu izaugsmi un labvēlīgu biznesa vidi. LTRK galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja un eksports.

Dalība Atvērto durvju dienā ir ar iepriekšēju reģistrāciju https://ej.uz/atvertodurvjudienasLTRK, pasākumu vadīs LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris. Būs arī interesanta ekskursija pa LTRK vēsturisko namu.