LVS piedāvā BIM e-apmācību kursus

0
894

Būvniecības nozarei Latvijā ir būtiska loma tautsaimniecībā, tādēļ Latvijā ir svarīgi nepārtraukti paaugstināt būvniecības nozares uzņēmumu un būvniecībā nodarbināto efektivitāti un konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, izmantojot digitalizācijas sniegtās iespējas. Būves informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana ļauj celt būvniecības kvalitāti, saīsināt būvniecības īstenošanas laiku un samazinātu būvju dzīves cikla izmaksas.

BIM sniedz iespēju jebkuru būvi no sākuma uzbūvēt digitāli, tādējādi visi būvniecības procesā un būves uzturēšanā iesaistītie jau no paša sākuma var redzēt, kādu rezultātu sagaida. Vienlaikus tas ļauj jau pirms būvniecības uzsākšanas izlabot iespējamās kļūdas projektā un novērst citus riskus, kas var radīt papildu darbu apjomu, sadārdzinot un paildzinot būvniecību. Ar BIM palīdzību iespējams precīzāk aprēķināt nepieciešamo būvmateriālu apjomu, kā rezultātā ievērojami var samazināt kopējās būvmateriālu izmaksas un būvniecības laikā radušos atkritumu daudzumu, kas padara BIM par vienu no efektīvākajiem rīkiem videi draudzīgas un ilgtspējīgas būvniecības attīstībai.

BIM modeļus var izmantot visā būves dzīves ciklā, tajā skaitā arī būvju apsaimniekošanā un uzturēšanā, jo BIM modelī esošā informācija atvieglo šo darbību plānošanu un veikšanu, ievērojami samazinot to izmaksas.

Ņemot vērā būvniecības nozares digitalizācijas attīstību un pieaugošo interesi par BIM sniegtajām iespējām projektēt, būvēt un apsaimniekot būves digitālā vidē, “Latvijas standarts” piedāvā 3  brīvi pieejamus e-apmācību kursus ikvienam interesentam:

  •     BIM vadība
  •     BIM modelēšana
  •     BIM koordinēšana

Kursa “BIM vadība” mērķis ir sniegt zināšanas par BIM vadību un ar to saistītajām niansēm, palīdzēt izprast digitālā aktīva izveides un apmaiņas būtību un veicināt praktisku zināšanu un prasmju apguvi.

Kursa “BIM modelēšana” mērķis ir sniegt pamatzināšanas un prasmes BIM modelēšanā, kā arī iepazīstināt ar būvprojekta izstrādes procesu, izmantojot trīsdimensionālas tehnoloģijas no skices izstrādes līdz rasējumu noformēšanai.

Kursa “BIM koordinēšana” mērķis ir palīdzēt izprast un pielietot dažādas modeļu kvalitātes pārbaudes metodes, to nozīmību un ietekmi uz projekta kvalitāti, kā arī izprast projekta izmaiņu komunikācijas un koordinēšanas procesu, metodes un to nozīmi veiksmīga projekta realizācijā.

Lai piedalītos kursos, nepieciešams reģistrēties, nosūtot uz e-pastu [email protected]  pieteikumu ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Kursi pieejami https://moodle.lvs.lv/  – bez maksas, neierobežotu laiku.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit