Maijā būvniecības izmaksas palielinājās par 0,1%

0
325

2020.gada maijā, salīdzinot ar aprīlī, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 1,4%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1%, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,5%.

Maijā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādniekiem. Pazeminoša ietekme bija asfaltbetona un dolomīta šķembu cenu samazinājumam.

Salīdzinot ar 2019.gada maiju, būvniecības izmaksas palielinājās par 1,4%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 7,4%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,5%, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,8%.

2020.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2019.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 90% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 36% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2020.gada jūnijā tiks publicēta 27.jūlijā.

Pārskatu par būvniecības resursu cenām par maiju iesniedza 97,6% uzņēmumu, iesniegto datu apjoms un to kvalitāte būtiski neatšķiras no iepriekšējiem periodiem. Maijā kopējais būvniecības izmaksu indekss atbilst statistikas pamatprincipiem un vispārīgajiem kvalitātes kritērijiem.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā Ražotāju cenas – Metadati (https://csb.us13.list-manage.com/track/click?u=d766c9a1350adc537efca0e7f&id=2631691483&e=04964a9bb1).