Maksājumu konts un rekvizīti

Reglamentētā sfēra

No 2019.gada rēķini par Valsts noteiktās patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu tiks sagatavoti Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk BIS) vidē un izsūtīti no BIS uz speciālistu norādītajiem e-pastiem!

Nereglamentētā sfēra

Maksājums jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:
Latvijas būvinženieru savienība
Kr.Barona iela 99B, Rīga, LV 1012
PVN reģ. Nr. LV40008000225
A/S SEB Banka, Vecrīgas filiāle,
kods UNLALV2X001,
konts LV80UNLA0001000700350