0 C
Rīga
25.01.2021., 00:47

Maksājumi

Reglamentētā sfēra

No 2019.gada rēķini par Valsts noteiktās patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu tiks sagatavoti Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk BIS) vidē un izsūtīti no BIS uz speciālistu norādītajiem e-pastiem!

Nereglamentētā sfēra

Maksājums jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:
Latvijas būvinženieru savienība
Kr.Barona iela 99B, Rīga, LV 1012
PVN reģ. Nr. LV40008000225
A/S SEB Banka, Vecrīgas filiāle,
kods UNLALV2X001,
konts LV80UNLA0001000700350