Meklējot notekūdeņu attīrīšanas alternatīvas, Latvijas Lauksaimniecības universitātē noticis pētījums par ūdens kvalitātes uzlabošanu mākslīgajā mitrzemē.

Tehnoloģiju attīstības tendences pieprasa arvien lielāku uzmanību pievērst vides aizsardzībai un resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Tehnoloģijas, ko izmanto notekūdeņu attīrīšanai, ierasti balstās uz apstākļu pielāgošanu bioloģisko procesu optimālai norisei atkarībā no notekūdeņu sastāva un apjoma.

Meklējot alternatīvas tipisku sadzīves notekūdeņu attīrīšanai, lietus notekūdeņu attīrīšanai vai videi nevēlamu piesārņotāju aizturēšanai no lauksaimniecībā izmantotajām platībām, Latvijas Lauksaimniecības universitātē organizēts pētījums par ūdens kvalitātes uzlabošanu mākslīgajā mitrzemē.

Plašāk – žurnāla Būvinženieris aprīļa numurā (Nr. 73).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected]