Mārtiņš Vilnītis

0
1601
Mārtiņš Vilnītis.

Kandidāts LBS valdei laika posmam 2021.–2024.gads.
Pašreizējais valdes loceklis, kas kandidē atkārtoti.

Rīgas Tehniskās Universitātes Profesors, Būvražošanas institūta direktors; SIA MV Consult īpašnieks (kompānija nodarbojas ar būvuzraudzību un nekustamā īpašuma vērtēšanu). Vadījis vairāk nekā simts diplomprojektus, maģistru, un promocijas darbus, LBS valdes loceklis, Izglītības un jauno speciālistu sekcijas vadītājs. 

Ko paveicāt kā valdes loceklis šajā trīs gadu periodā LBS un LBS biedru labā, ar kādām aktivitātēm veicinājāt LBS atpazīstamību, kādās darba grupās vai citur iesaistījāties?

– Mana līdzšinējā darbība LBS valdē ir bijusi saistīta ar būvinženieru izglītības sistēmas un sertifikācijas procesa pilnveidošanu. Faktiski tas tiešā veidā ir saistīts ar manu līdzšinējo darbību LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijā, kā arī RTU, Būvniecības Inženierzinātņu fakultātē.  

Cik aktīvi piedalījāties valdes sēdēs šajos trīs gados, vai ietekmējāt kādu lēmumu pieņemšanu?

– Iespēju robežās esmu piedalījies gandrīz visās LBS valdes sēdēs, tomēr dažreiz tas ir bijis problemātiski, jo mans pamatdarbs ir RTU, Būvniecības Inženierzinātņu fakultātē, tāpēc studentu eksāmenu sesijas laikā ir nācies pieņemt kompromisa izvēles. Viennozīmīgi esmu ņēmis dalību visos LBS valdes lēmumos, kuri saistīti ar būvinženieru izglītības jautājumiem, kā arī šo lēmumu projekti vienmēr ir tikuši sagatavoti LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijā. 

Ko darīsiet kā valdes loceklis LBS un LBS biedru labā, ja tiksiet ievēlēts valdē?

– Manuprāt, likumdošana, izglītība un sertifikācija ir kā trīs vaļi, uz kuriem nākotnē vajadzētu balstīt LBS mērķus un izstrādāt konkrētus uzdevumus to sasniegšanai. 

Ja LBS biedri atbalstīs manu kandidatūru arī šajās vēlēšanās, tad turpināšu piedalīties būvinženieru izglītības procesa pilnveidošanā un jauno speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanā.