Mēģinājums piekukuļot būvvaldes vadītāju beidzas ar pamatīgu naudas sodu

0
159
Attēls ilustratīvs

Spēkā stājies notiesājošs spriedums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sekmīgi izmeklētā kriminālprocesā par fiziskās personas kukuļa došanu pašvaldības būvvaldes vadītājam, lai panāktu labvēlīga lēmuma pieņemšanu kukuļdevēja interesēs. Tiesa atzinusi fizisko personu par vainīgu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piemērojusi tai 7440 eiro naudas sodu, ziņo KNAB pārstāvji.

Iztiesātā kriminālprocesa materiāli satur ziņas par to, ka fiziska persona deva valsts amatpersonai kukuli – konjaka pudeli gandrīz 150 eiro vērtībā. Kukuļošanas mērķis bija panākt, lai valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, bez tiesiska pamata akceptētu fiziskās personas būvniecības ieceri par atpūtas ēku novietošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem šādu darbību īstenošana ir aizliegta.

KNAB atzinīgi novērtē pašvaldības būvvaldes vadītāja aktīvo rīcību, nekavējoties ziņojot par kukuļdošanu. KNAB atgādina – ja saņemts kukuļošanas piedāvājums, ir būtiski atcerēties galvenos rīcības soļus: nepiekrist, taču piedāvājumu tūlītēji nenoraidīt, lūdzot laiku piedāvājuma apsvēršanai vai aicinot šādus jautājumus nerisināt konkrētajā brīdī, un nekavējoties sazināties ar KNAB. Iestāde instruēs par tālākajiem rīcības soļiem, lai fiksētu noziegumu.

KNAB kriminālprocesu uzsāka 2022.gada 15.jūlijā un izskatīja vienas dienas laikā paātrinātā procesa kārtībā aizdomās par iespējamu Krimināllikuma 323. panta pirmajā daļā noteikto noziedzīgo nodarījumu – kukuļa došanu valsts amatpersonai.