Meklē Liepājas cietuma būvniecības projekta vadītāju

0
540

Tiesu namu aģentūra izsludinājusi konkursu Liepājas cietuma projekta vadītāja amatam, liecina aģentūras publiskotā informācija.

Projekta vadītājam noteikta atlīdzība no 3000 līdz 4500 eiro eiro atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas.

Amata galvenie pienākumi būs vadīt un koordinēt jaunā cietuma kompleksa būves, Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecības projektu, plānot, aktualizēt un kontrolēt projekta aktivitātes un projekta aktivitāšu īstenošanas termiņus atbilstoši projekta plānam, nodrošināt projekta mērķa un paredzēto rezultātu sasniegšanu atbilstoši laika grafikam un budžetam un nodrošināt projekta finanšu budžetu izlietojuma kontroli.

Tāpat Liepājas cietuma būvniecības projekta vadītājam tiks uzdots organizēt projekta iepirkumu plānošanu, projekta iepirkumu tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu izstrādi, piedalīties iepirkumu komisijās, organizēt projekta iepirkuma līgumu noslēgšanas procesu un pārraudzīt noslēgto iepirkumu līgumu saistību izpildi un nodrošināt saistību izpildes finanšu kontroli. Līdztekus tam paredzēts uzdot kompetences ietvaros nodrošināt būvniecības procesu atbilstoši projekta un līguma prasībām, organizēt un vadīt projekta komandas darbu, organizēt, un vadīt regulāras tikšanās ar projektā iesaistītajām pusēm un institūcijām, kā arī prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu.

Amata kandidātiem noteiktas prasības pēc augstākās akadēmiskās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālām zināšanām un vismaz piecu gadu pieredzes projektu vadībā un projekta komandas vadīšanā, vismaz piecu gadu praktiskās pieredzes darbā ar nozīmīgu infrastruktūras objektu ieviešanas vadīšanu un ar to saistītu jautājumu risināšanu, tāpat būs nepieciešamība kārtot pielaidi valsts noslēpumam.

Reizē kandidātiem jābūt valsts valodas zināšanām C2 līmenī, angļu valodas zināšanām B1 līmenī, izpratnei par Latvijas, Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem būvniecības normatīvajiem aktiem un dokumentiem, zināšanām publisko iepirkumu jomā, zināšanām risku pārvaldībā un teicamām komunikācijas un saskarsmes prasmēm.

Jau ziņots, ka maijā Tiesu namu aģentūra izsludinājusi atklātu, starptautisku iepirkumu jaunā Liepājas cietuma būvniecības īstenošanai.

Jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota projektē un būvē metode, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, kopējais apbūves laukums – 64 053,7 kvadrātmetri, kopējā telpu platība – 51 092 kvadrātmetri. Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra.

Plānotais projekta izmaksu apjoms ir vismaz 140 miljoni eiro, un to paredzēts realizēt līdz 2025.gadam.