Modernizēta Inčukalna pazemes gāzes krātuve

0
562
Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

Noslēgusies Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) uzlabošanas projektā veiktā esošā gāzes pārsūknēšanas agregāta 12z330 Nr.3 modernizācijas pārbaude, informē vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS Conexus Baltic Grid (Conexus).

Pēc tās secināts, ka pirmo reizi krātuves vēsturē iekārtu turpmāk varēs izmantot dabasgāzes kompresijas izņemšanai no krātuves pavasarī, kad krātuvē pieejams mazāks aktīvās dabasgāzes apjoms un krātuves tehniskās iespējas bez kompresijas ieguves iespējas ir ierobežotas. Kompresora izmantošana būtiski uzlabos dabasgāzes piegādes nepārtrauktību un drošību augstos dabasgāzes pieprasījuma apstākļos arī dabasgāzes izņemšanas sezonas noslēgumā.

Modernizācijas projektā gāzes pārsūknēšanas agregātam papildus plānotajiem mērķiem kā kaitīgo emisiju apkārtējā vidē, degvielas gāzes patēriņa samazināšana, gāzes pasūknēšanas agregāta darbības stabilitātes uzlabošana, tā pārsūknēšanas jaudas palielināšana, ir papildus veikti nepieciešamie tehniskie un tehnoloģiskie uzlabojumi, kuri pieļauj minētās iekārtas izmantošanu dabasgāzes kompresijas izņemšanai.

Inčukalna PGK ar 24 TWh lielu projektēto jaudu ir lielākā dabasgāzes krātuve Baltijas jūras reģionā, un tā vēsturiski ir veidota, balstoties uz iesūknētās dabasgāzes dabīgu izņemšanu. Tas nozīmē, ka pie noteiktiem dabasgāzes atlikumiem krātuvē, dabasgāzes izņemšanu tiešā veidā ietekmē spiediena starpība starp dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmām. Izņemšanas sezonu noslēgumos, kad krājumu atlikums ir zems, izņemšanas plūsmas nosaka krātuves iespējas – krātuvē esošais dabasgāzes daudzums un spiediens.

“Krātuves spēja tehniski nodrošināt dabasgāzes ieguvi ar kompresoru palīdzību ir būtisks uzlabojums Latvijas dabasgāzes apgādes stabilitātei un nepārtrauktībai. Līdz šim aukstākas ziemas sezonas noslēgumā esam varējuši nodrošināt lietotājus ar tām jaudām, ko krātuve var piedāvāt, sekojot tā brīža pieejamajām dabasgāzes izņemšanas jaudām. Tagad, pateicoties vērienīgajam Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijai, esam pilnveidojuši risinājumu, kas ļauj ar modernizētā kompresora palīdzību nodrošināt dabasgāzes izņemšanu no krātuves ar stabilām un prognozējamām diennakts izņemšanas jaudām arī pie maziem dabasgāzes atlikumiem un spiedieniem krātuvē. Savukārt ilgtermiņa dabasgāzes kompresijas izņemšanas risinājums, kas nodrošinās krātuves stabilu darbību arī pie augstāka pārvades spiediena, tiks ieviests līdz 2025.gadam, uzstādot modernu gāzes pārsūknēšanas agregātu. Kopumā tas stiprina Inčukalna PGK stabilitātes un drošības garanta lomu gan sistēmas lietotājiem, gan dabasgāzes gala patērētājiem,” informē Uldis Bariss, Conexus valdes priekšsēdētājs.

Esošo kompresoru modernizācija veikta Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projektā. Rezultātā ir samazināts arī atmosfērā nonākošo kaitīgo vielu izmešu apjoms, samazināts degvielas gāzes patēriņš, kā arī rekonstruējot un pilnveidojot palīgsistēmas un iekārtas atrasta iespēja to izmantot arī kompresijas ieguves vajadzībām. Krātuves modernizācija ar vairākiem projekta posmiem norisinās no 2019.gada līdz 2025.gadam, projekta kopējām investīcijām sasniedzot 88 miljonus eiro, no kuriem puse tiek segta ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu.