Motivēs piedalīties zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā

0
36
Attēls ilustratīvs

Valdība otrdien, 23. janvārī, atbalstīja risinājumu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaksu finansēšanai, tādējādi veicinot nekustamo īpašumu attīstītāju interesi piedalīties zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā.

Kā norāda Ekonomikas ministrijā (EM), zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā viena no izdevumu pozīcijām nekustamā īpašuma attīstītājiem ir PVN.

PVN apmaksu valsts budžetā nekustamā īpašuma attīstītājs veic pie kārtējās rēķina apmaksas no saviem vai aizņemtiem līdzekļiem, kad projektā naudas plūsmā vēl nav ieņēmumi no īres maksas. Atveseļošanās fonda finansējums nevar tikt izmantots PVN finansēšanai, savukārt aizdevuma finansēšana PVN izmaksām var tikt nodrošināta no Attīstības finanšu institūcija “Altum” (Altum) piesaistāmā Valsts kases aizdevuma, kas paredz augstas resursa izmaksas.

Lai veicinātu nekustamo īpašumu attīstītāju aktivitāti zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā, ir būtiski PVN finansēšanai rast papildus resursus, aizdevumam piemērojot atvieglotos finansēšanas nosacījumus – zemu procentu likmi un garu aizdevuma atmaksas termiņu.

Noteikumu projekts paredz jaunu resursu, no kā sabiedrība Altum var finansēt PVN un citas izmaksas, kas netiek finansētas no Atveseļošanās fonda finansējuma un kas nav atgūstamas vispārējā kārtībā, tam novirzot līdz deviņiem miljoniem eiro atmaksāto publisko finansējumu no atbalsta aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai.

Papildus, noteikumu projekts nākotnes perspektīvā paredz izmantot PVN finansēšanai arī Mājokļu pieejamības fonda finanšu resursus, un šie resursi tiks izmantoti pēc tam, kad tie būs pietiekošā apjomā projektu finansēšanai.