Mūžībā devies Aivars Caune (04.03.1951. – 18.03.2023.)

0
913

Aivars Caune bija pārsteidzoši inteliģenta, daudzpusīga un spilgta personība skarbajā būvniecības vidē. Izcēla un pamanīja citus, bet sevi nemēdza afišēt. Viņš vienmēr bija precīzs, skrupulozs, delikāts, diplomātisks.

1969. gadā pēc Viesītes vidusskolas absolvēšanas Aivars Caune iestājās Rīgas Celtniecības tehnikumā. 1972. gadā viņš ieguva rūpniecības un civilo ēku celtniecības tehniķa–celtnieka sarkano diplomu, un tajā pašā gadā sāka strādāt par inženieri Celtniecības bankas republikāniskā kantora tehniskajā daļā. Banka kļuva par Aivara Caunes darba vietu uz turpmākajiem 19 gadiem, kuru laikā tika izskatīti simtiem projektu, apsekotas būves un veikti kontroluzmērījumi, pieņemti ekspluatācijā jaunie objekti, veiktas pārbaudes kopā ar Valsts Celtniecības komitejas (GOSSTROJ), Centrālās Statistikas pārvaldes un Tautas kontroles darbiniekiem.

1984. gadā Aivars Caune pabeidza mācības Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un ieguva inženiera celtnieka diplomu. No 1987. gada viņš bija bankas tehniskās daļas vadītājs. 1988. Gadā, kad PSRS banku sistēmā notika reorganizācija, viņu iecēla par inženiertehniskās kontroles pārvaldes priekšnieku PSRS Rūpniecības un celtniecības bankas Latvijas republikāniskajā bankā. No 1988. gada Aivars Caune bija arī bankas arodkomitejas priekšsēdētājs. Tā paša gada septembrī viņš organizēja bankā Tautas frontes grupu. Aivaru Cauni ievēlēja par Tautas frontes banku grupas vadītāju un LTF pirmā kongresa delegātu. 1991. gada septembrī notika valsts banku apvienošana un iekļaušana Latvijas Bankā. Aivars Caune Latvijas Bankā bija investīciju pārvaldes vadītāja vietnieks.

1992. gadā tika izveidota Latvijas Investīciju banka, kurā Aivaru Cauni apstiprināja par valdes locekli un departamenta direktoru. No 1996. gada Aivars Caune bija Pasaules Bankas konsultants-eksperts Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras celtniecības darbu un aģentūras vietējo nodaļu telpu standartu izstrādāšanā.

1997. gadā Aivars Caune kļuva valsts akciju sabiedrības Rosme prezidents–valdes priekšsēdētājs. 1998. gadā tika mainīts sabiedrības  nosaukums – sākumā VAS Diplomātiskā servisa aģentūra, vēlāk VAS Diplomātiskais serviss. Sabiedrība saviem spēkiem veica tehnisko apsekošanu, projektēšanu, būvuzraudzību. Tika būvēti, rekonstruēti un renovēti objekti gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Aivars Caune arī pats apmeklēja objektus, piedalījās apsekošanā, uzmērīšanā, kā arī objektu pieņemšanā konsulātos Bonnā, Vitebskā, vēstniecībās Berlīnē, Kopenhāgenā, Vašingtonā, Maskavā, Minskā, Parīzē, Stokholmā, Helsinkos u.c. Viņš bija arī Ārlietu ministrijas iepirkumu komisijas loceklis.

Vairākus gadus līdz 1995. gadam Aivars Caune bija Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedras Valsts eksāmenu komisijas loceklis, diplomprojektu vadītājs un recenzents, bet 2008. un 2009. gadā arī Rīgas Celtniecības koledžas Valsts kvalifikācijas komisijas loceklis būvzinību specialitātes studentiem. No 2010. gada oktobra Aivars Caune bija LR Satversmes tiesas izpilddirektors.

No 2002. gada Aivars Caune bija Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) biedrs, no 2006. gada – LBS valdes loceklis un LBS starptautisko sakaru sekcijas vadītājs, kā arī SIA LBS-Konsultants valdes loceklis.

2022. gada oktobrī Aivaram Caunem tika piešķirta Būvindustrijas lielā balva – Pamatakmens – kategorijā Mūža ieguldījums būvindustrijā, tā sakot paldies par būvniecības nozarē ražīgi nostrādāto pusgadsimtu.

Latvijas Būvinženieru savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību Aivara Caunes tuviniekiem!

Atvadīšanās no Aivara Caunes notiks ceturtdien, 23. martā, pulksten 14.00 Sēru namā Rīgā, Jēkabpils ielā 28.