Nāc studēt būvniecību Jelgavā!

0
578

Sandra Gusta, LLU VBF studiju programmu direktore

Aizritējis eksāmenu laiks vidusskolu beidzējiem – pēdējais brīdis, kad izvēlēties profesiju. Ir labi, ja kāds palīdz pieņemt lēmumu. Studējot par būvinženieri vai būvdarbu vadītāju un strādājot būvniecības jomā, no jaunās paaudzes nākotnē būs atkarīgs, cik sakārtotā vidē un kvalitatīvās ēkās mēs dzīvosim un strādāsim.

Viena no stabilākajām, prestižākajām un aizraujošākajām profesijām ir būvinženieris. Tā ir interesanta joma darbam visa mūža garumā, jo paver iespējas augt un strādāt dažādos veidos un virzienos: gan pie datora un būvlaukumā, gan rūpnīcā un tirdzniecībā. Kā būvinženieris tu vari strādāt, neskatoties uz krīzēm, jo tās profesijas pārstāvjus tikai stiprina, ļaujot augt un nodrošināt ģimeni.

Būvinženieris spēj projektēt ēkas un atjaunot tās, vadīt būvprojektus un būvdarbus, aprēķināt konstrukcijas, pārzina universālā dizaina principus, celtniecības materiālu tehnoloģijas, organizē un vada būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā. Būvinženieris plāno būvniecības procesu un uzraudzību, pārbauda projekta dokumentāciju, vada projekta komandas sadarbību, pārbauda objekta atbilstību būvprojektam un tā izmaksām, būvnormatīvu un standartu prasībām. Būvinženieris kontrolē kvalitāti un darba drošību objektā, noformē izpildu dokumentāciju, pārbauda projekta tehnoloģisko līmeni un lietderīgu resursu izmantojumu, kā arī pārzina būvju ekspluatāciju. Būvinženieri strādā zinātniskajā pētniecībā, rada jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes. Ēku būvinženieris var strādāt būvuzņēmumā kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Būvspeciālista darba lauks ir plašs un daudzveidīgs, tāpēc arī zināšanām jābūt atbilstīgām. Jauniešiem jābūt gataviem apgūt jaunas lietas un pārvarēt grūtības studiju laikā. Noderēs cītīgi apgūtas eksakto priekšmetu zināšanas, digitālās tehnoloģijas, arī savstarpējā saskarsme. Tomēr gandarījums par labi padarītu darbu lieliskā komandā ir neizmērojams.

Aicinām visus studēt gribētājus uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultāti, kur jūnijā noslēguma darbus aizstāvēja šī gada absolventi – jaunie būvinženieri un būvdarbu vadītāji. Vairāk informācijas mājaslapā vbf.llu.lv.

Materiāls pārpublicēts no žurnāla Būvinženieris Nr. 74 2020.gada jūnijā.

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.