Nākamgad plāno modernizēt Rīgas apgaismojumu

0
3

Piektdien, 29.maijā, Rīgas domes pagaidu administrācija sēdē apstiprināja Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” darba plānu 2020.gadam.

2018.gadā, lai piesaistītu papildus līdzekļus Rīgas apgaismojuma tīkla modernizācijai, aģentūra piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIA “Vides investīciju fonds” izsludinātajā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”. Tā rezultātā plānots nomainīt 2716 nātrija gaismekļus uz LED gaismekļiem, kas aprīkoti ar sensoriem un, izmantojot viedo apgaismojuma vadības sistēmu, nodrošinās apgaismojuma līmeņa regulēšanu atbilstoši gājēju un transporta plūsmas intensitātei.

Aizvadītajos astoņos gados ir gan nomainīti, gan no jauna uzstādīti 5,8 tūkstoši LED gaismekļu, kas ir 11,6 % no 50 tūkstošiem to kopskaita. Arī šogad aģentūra plāno turpināt veco gaismekļu nomaiņu un nomainīs 115 nātrija gaismekļus pret LED gaismekļiem Skolas ielā, Jēkaba laukumā un Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai.

Tostarp, lai ievērojami operatīvāk un efektīvāk varētu sekot ielu apgaismojuma iedegšanas procesam, noteikt un lokalizēt nodzisumus un citus apgaismojuma līniju bojājumus, tiks turpināts 2012.gadā uzsāktais ielu apgaismojuma elektrosadales skapju modernizācijas process.

Tāpat šogad plānots īstenot ielu apgaismojuma projektēšanas un izbūves darbus Jaunciema gatvē, posmā no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam. Šī projekta realizēšanas rezultātā 7 km garā posmā tiks ierīkots apgaismojums un būs uzstādīti 210 LED gaismekļi.

Aģentūra uztur un remontē savā pārziņā esošos Rīgas ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu ārējās apgaismošanas tīklus, rūpējas par to kvalitatīvo rādītāju uzlabošanu, kā arī uztur darba kārtībā luksoforu objektus, tai skaitā regulējamās gājēju pārejas. 2020.gadā aģentūras pamatbudžetā ir plānoti  8,6 miljoni eiro.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit