No 1. maija ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Rīgā būs par 7% zemāki

0
191

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ceturtdien, 23. aprīlī, apstiprināja jaunos SIA „Rīgas ūdens” pakalpojumu tarifus, kas ir par 7 % zemāki nekā līdz šim. Uzņēmuma klientiem trīs mēnešus – no 1. maija līdz 31. jūlijam – par ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs jāmaksā 1,48 eiro par kubikmetru, tostarp, ūdensapgādes pakalpojuma cena būs 0,8 eur/m3 (pašlaik tarifs ir 0,85 eur/m3), par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojuma tarifs būs 0,68 eur/m3 (pašlaik – 0,74 eur/m3).

Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere: “Rīgas pilsētas pašvaldībai un tajā skaitā pašvaldības uzņēmumiem ir jāsniedz viss iespējamais atbalsts rīdziniekiem krīzes apstākļos. Esmu gandarīta, ka arī “Rīgas ūdens” ir radis šādu iespēju”.

Uzņēmums, realizējot sociāli atbildīgu politiku ārkārtējās situācijas laikā, 9. aprīlī iesniedza jaunu tarifu projektu, lūdzot par 7 % samazināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. SIA „Rīgas ūdens” varēja atbalstīt savus klientus, pateicoties tam, ka šis Baltijā lielākais ūdensapgādes uzņēmums, iepriekš īstenoja piesardzīgu finansiālo darbību, samazināja finanšu riskus un izvērtēja investīciju programmas realizācijas, kā arī iespējamos naudas plūsmu prognožu scenārijus. Jaunais tarifu samazinājums SIA „Rīgas ūdens” ieņēmumus šajā gadā pazeminās par aptuveni 945 000 eiro.

Kā ziņots, arī AS „Rīgas siltums”, īstenojot sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību ārkārtējās situācijas laikā un ņemot vērā tās iespējamo ietekmi uz klientu maksātspēju, jau 25. martā paziņoja, ka neaprēķinās kavētiem maksājumiem līgumsodus, kā arī apkures sezonas laikā neatslēgs apkuri.

AS „Rīgas siltums” jau no 1. aprīļa ir samazinājusi siltumenerģijas tarifu. Jaunais siltumenerģijas tarifs Rīgā no 1. aprīļa ir 48,08 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 7,4 % mazāks, nekā iepriekš apstiprinātais siltumenerģijas tarifs Rīgā (51,90 EUR/MWh bez PVN). Tas ir arī zemākais situmenerģijas tarifs Latvijas lielo pilsētu vidū.

Par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nokavējuma procentus, ka arī līgumsodu saviem klientiem nepiemēro arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, tādējādi iespēju robežās mīkstinot ārkārtējās situācijas rezultāta sekas.

Vienlaikus komunālo pakalpojumu sniedzēji un ēku apsaimniekotāji aicina visus klientus iespēju robežās norēķināties par pakalpojumiem savlaicīgi, lai neveidotos apjomīgi parādi par piegādātajiem pakalpojumiem, ko vēlāk būs grūti nosegt, neraugoties uz faktu, ka nokavējuma procenti un līgumsods netiks piemēroti.