No 15.decembra darbs būvniecībā – tikai zaļajā drošības režīmā

0
1248

Sākot ar 15.decembri, darbs visos būvniecības objektos jāorganizē tikai zaļajā drošības režīmā – visiem darbiniekiem ir jābūt ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, atgādina Latvijas Būvuzņēmēju partnerība.

Lai palīdzētu būvniecības uzņēmumiem nodrošināt nepārtrauktu darbu, izpildot ārkārtas situācijas noteikumu prasības, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, balstoties uz Ministru kabineta noteikumu prasībām, ir izstrādājusi Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanas laikā, ietverot rekomendācijas darba organizācijai līdz 15.decembrim.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons norāda: “Būvniecības nozarē kopējais vakcinēto nodarbināto skaits oktobrī sasniedza tikai 50 procentus, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem nozaru vidū, tādēļ tas var nopietni ietekmēt uzņēmumu nepārtrauktu darbu. Šobrīd ir plašas iespējas vakcinēties, tāpēc mēs aicinām uzņēmējus aktīvi iesaistīties vakcinācijas veicināšanā, skaidrojot noteikumus un sniedzot izvērstu informāciju par drošas darba vides un katra darbinieka veselības nozīmi. Partnerība ir gatava atbalstīt būvuzņēmējus šajā saspringtajā laikā.”

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība vērš uzmanību, ka pēc 15.decembra visiem darbiniekiem ir jābūt ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Līdz 15.decembrim ir spēkā pārejas periods, kura laikā ir pieļaujami izņēmumi, kas attiecas uz nodarbinātajiem, kam nav derīgs sertifikāts. Ņemot vērā noteikto pārejas perioda termiņu, šobrīd ir iespējams pieteikties vakcīnai un iziet pilnu vakcinācijas kursu. Turklāt jau kopš vasaras Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sniedz koordinējošu atbalstu būvuzņēmējiem, organizējot kolektīvo vakcināciju objektos.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir izstrādājusi informatīvās atgādnes būvniecības nozares darbinieku informēšanai:

Covid-19 regulējuma skaidrojums būvniecības nozarei

Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanas laikā