Baltijā pirmā 3D betona drukāšanas konkursā dalību turpina 11 komandas, kuras attīsta idejas par multifunkcionālu soliņu, stilizētu atpūtas paviljonu, skulpturālu mākslas objektu un brīvas formas vides instalāciju drukāšanu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā teritorijas labiekārtošanai, vēsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji.

Turpmākos trīs mēnešu komandas kopā ar mentoriem, kas pārzina 3D betona drukas tehnoloģiju, 3D modelēšanu, dizainu, prototipēšanu, ainavu arhitektūru, u.c., veiks padziļinātu konceptu izstrādi. Dalībnieki testēs idejas un drukās prototipus RTU 3D betona drukāšanas zinātniskajā laboratorijā sadarbībā ar projekta atbalstītāju Sakret, kas ir lielākais sauso un lietošanai gatavo būvmaisījumu ražotājs Baltijas reģionā. Laboratorijā iespējams drukāt betona masu, izstrādāt prototipus objektu vai konstrukciju detaļām, pētīt un pārbaudīt inovatīvus materiālus, kā arī testēt izdrukātus objektus.

Savus darbus komandas prezentēs konkursa finālā, kas notiks šī gada 18.martā Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā. Tā laikā komandas izstādīs savu projektu vizualizācijas un maketus, ko vērtēs profesionāla nozares ekspertu un augstskolu pārstāvju žūrija. Viena līdz trīs labākās komandas gūs iespēju realizēt savu vides dizaina objekta ideju dzīvē un novietot to LU Akadēmiskā centra teritorijā, kā arī pretendēs uz naudas balvu 5000–10000 eiro apjomā.

Konkursu rīko RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrika un LU sadarbībā ar radošo prasmju izglītības platformu C2D. Tā pirmajā kārtā piedalījās 27 komandas. Dalībnieku vidū bija Latvijas augstskolu studenti, nozares profesionāļi un interesenti no Grieķijas, Austrijas, Spānijas, Francijas, Indijas, Ķīnas un ASV. 

Četru stundu ilgā ideju hakatonā noskaidrotas 11 komandas, kas konkursa otrajā turpinās ideju izstrādi. Šīm komandām piešķirts 5500 eiro finansējums materiāliem un prototipu izstrādei. Tiks nodrošinātas arī RTU 3D betona drukāšanas zinātniskās laboratorijas, Sakret un PERI ekspertu konsultācijas.

Konkursa mērķis ir popularizēt 3D betona druku un radīt pirmās publiski pieejamās 3D drukātās vides instalācijas Latvijā. 3D betona drukāšana ir inovatīvs zinātnes un tehnoloģiju attīstības virziens, kas strauji attīstās visā pasaulē. Tehnoloģija ir ilgtspējīga, nodrošina cilvēkresursu un materiālu efektīvu izmantošanu, kā arī arhitektūras un būvniecības nozarēm piedāvā gandrīz bezgalīgas iespējas, kas saistītas ar formas, izmēra un struktūras brīvību. 

Papildu informācija – www.print-concrete.com un https://www.facebook.com/concretecompetition. Pilna 3D betona konkursa programma, tajā skaitā lektoru vieslekcijas un dalībnieku prezentācijas, aplūkojamas konkursa miro platformā.

Konkurss tiek rīkots ar ERAF līdzfinansēta projekta LU inovāciju granti studentiem (Nr.1.1.1.3/18/A/007) atbalstu. Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspējas, Latvijas lielākās augstskolas īsteno vērienīgu projektu, piedāvājot daudzveidīgus un modernus apmācību moduļus, plašas sadarbības iespējas ar industriju, stipendijas un atbalsta instrumentus agrīnu zinātņietilpīgu biznesa ideju attīstīšanai.