Nojaukti nepabeigtās dzemdību ēkas cilindra korpusi pie Jelgavas slimnīcas

0
148
Foto no Jelgava.lv

Turpinās nepabeigtās dzemdību ēkas demontāža pie Jelgavas slimnīcas. Nojaukti divi masīvie cilindra korpusi un slimnīcai piegulošā nepabeigtā būves daļa līdz 1. stāvam, informē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē.

Darbu veicēji SIA Demontāža turpina nojaukt arī ēkas 1. stāvu un vienlaikus gatavojas demontāžas procesā iegūto materiālu pārstrādei. Tos slimnīca varēs izmantot nākamajā būvniecības etapā.

Šobrīd nojaukšanas darbi vēl turpinās savulaik nepabeigtās ēkas 1. stāvā, bet vienlaikus būvnieki gatavojas iegūto materiālu pārstrādei. Proti, demontāžas procesā būvgruži tiek šķiroti, no kopējā apjoma atdalot pārstrādei derīgos materiālus, un liela daļa no tiem tiks pārstrādāti turpat objektā.

“Iegūtos inertos materiālus – lielākoties dzelzsbetonu un ķieģeļus – ar specializētu tehniku drupināsim šķembās. Šādai pieejai ir augsta pievienotā vērtība, kas veicina aprites ekonomiku, jo rezultātā aptuveni 95 procenti materiālu tiks pārstrādāti uz vietas objektā, iegūs otru dzīvi un varēs tikt izmantoti slimnīcas būvniecības darbos nākotnē,” vērtē SIA Demontāža direktors Mārtiņš Mālnieks. Būvnieks skaidro, ka pirms drupināšanas dzelzsbetona un ķieģeļu konstrukcijas būs jāsagatavo pārstrādei: ar specializētu tehniku jāatbrīvo no metāla un citu materiālu piejaukuma, kā arī jāsamazina līdz izmēram, kas atbilst ievietošanai drupināšanas iekārtā. Savukārt pēc drupināšanas kā gala produkts tiks iegūtas šķembas 0–80 mm frakcijā, un tas ir optimāls materiāls izmantošanai ceļu un laukumu būvniecībā.

Būtiski uzsvērt, ka būvdarbu gaitā jau demontēta arī slimnīcai piegulošā nepabeigtā būves daļa, tādējādi šajā savienojuma vietā jāatjauno ēkas fasāde.

Rezumējot būvdarbu norisi, M.Mālnieks norāda: lai gan apjomīga darba daļa jau ir paveikta, demontāža vēl nav beigusies. Nākamais darba cēliens pēc ēkas 1. stāva nojaukšanas, slimnīcas fasādes daļas atjaunošanas un nojaukšanas procesā iegūto materiālu pārstrādes būs ēkas pamatu demontāža.