Noraida itāļu sūdzību Liepājas cietuma būvniecības konkursā

0
477

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) noraidījis itāļu uzņēmuma Rizzani de Eccher iesniegto sūdzību par SIA Tiesu namu aģentūra (TNA) rīkotā jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu atlases rezultātiem, vēsta Tieslietu ministrija.

IUB savā lēmumā norāda, ka atstāj spēkā SIA Tiesu namu aģentūra iepirkuma komisijas 2021.gada 12.augusta lēmumu, kurā nolemts Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā konkursa procedūru ar sarunām turpināt ar SIA Citrus Solutions un AS UPB, bet no turpmākas dalības iepirkumā izslēgt kandidātu Rizzani de Eccher S.p.A, jo kandidāta iesniegtais pieteikums neatbilda atlases nolikuma kvalifikācijas prasībām.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā dalību turpina divi pretendenti – SIA Citrus Solutions un AS UPB. Atlasītajiem kandidātiem līdz šī gada 21.decembrim būs jāiesniedz sākotnējie piedāvājumi atbilstoši iepirkuma otrajā posmā izvirzītajām prasībām. Pēc abu pretendentu sākotnējo piedāvājumu saņemšanas SIA Tiesu namu aģentūra iepirkumu komisija tos izvērtēs un veiks sarunas ar pretendentiem, lai uzlabotu piedāvājumu saturu un vienotos par valstij iespējami izdevīgāku piedāvājumu. Konkursa procedūras ar sarunām uzvarētājs tiks izraudzīts pēc pretendentu galīgo piedāvājumu saņemšanas.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā tiek piemērota design&build jeb projektē un būvē metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā iepirkumā.

Ar Iepirkuma uzraudzības biroja lēmumu var iepazīties Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā.

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu.