Noslēdzies LBS 35. kongress, ievēlēta jauna valde

0
228

Godam aizvadīts Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) 35. kongress, kurš notika 22. martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Kongress apstiprināja LBS valdes darbības pārskatu par iepriekšējo trīs gadu darbības periodu, apstiprināja Revīzijas komisijas ziņojumu, kā arī LBS budžetu 2024. gadam.

Apstiprināts tika LBS darba plāns 2024. gadam un tajā iekļautie pasākumi, kas saistīti ar 2024. gadā atzīmējamo LBS dibināšanas simtgadi un 35. gadskārtu kopš LBS atjaunošanas. LBS simtgades svinības vainagosies ar zinātniski praktiskās konferences Latvijas Būvinženieru savienības 100 gadi un loma Latvijas un Eiropas būvindustrijas attīstībā  norisi šā gada 24. maijā, kā arī arī Eiropas Civilo inženieru padomes (European Council of Civil Engineers – ECCE) ikgadējo konferenci, kas šogad notiks Rīgā 22.–24. maijā.

Tāpat kongress lēma arī par citiem būtiskiem jautājumiem – LBS valdei, sekciju un darba grupu vadītājiem savā darbā vairāk iesaistīt jaunākus LBS biedrus, LBS valdei meklēt papildu finansējumu žurnālam Būvinženieris, kā arī izvērtēt iespējas tā turpmākai izdošanai drukātā formā, turpināt darbu pie būvniecības normatīvā regulējuma, tai skaitā LBN un LVS pielietojuma būvprojektēšanā un būvpraksē, pilnveidošanas, kā arī turpināt aktīvi iesaistīties tautsaimnieciski nozīmīgu objektu realizācijā visos to attīstības posmos.

Kongress apstiprināja arī vairākas izmaiņas LBS Statūtos. Kā būtiskākās no izmaiņām ir šādas – tika nolemts LBS valdes dalībnieku skaits samazināt no 19 līdz 15 cilvēkiem, tāpat kongress gandrīz vienbalsīgi akceptēja priekšlikumu priekšlikumu par LBS klātienes kongresa sasaukšanu nevis reizi gadā, kā ir bijis līdz šim, bet gan reizi trīs gados. Šajā starplaikā nolemts piešķirt lielākas pilnvaras valdei, kas savukārt reizi gadā rīkos paplašinātas tiešsaistes valdes sēdes jeb valdes priekšsēdētāja atskaites ikkatram interesentam, kā arī pieņems un apstiprinās ikgadējo budžetu. Tiek paredzēta arī iespēja, ka pēc nepieciešamības un pēc biedru rosinājuma var tikt sasaukts arī LBS ārkārtas kongress.

Viens no galvenajiem LBS 35. kongresa uzdevumiem bija LBS jaunās valdes ievēlēšana nākamo trīs gadu periodam. Vēlēšanu oficiālie rezultāti apliecina, ka LBS valdē turpmākos trīs gadus turpinās strādāt 11 cilvēku no līdzšinējā valdes sastāva, kā arī četri jauni dalībnieki. Līdzšinējo valdi jaunajā sasaukumā pārstāvēs (jauktā secībā) Helēna Endriksone, Sandra GustaVaira Ronimoisa, Raimonds Eizenšmits, Mārtiņš Vilnītis, Ilmārs Leikums, Rihards Akimovs, Leonīds Jākobsons, Jānis Timšāns, Ilmārs Gorda un Andris Veinbergs, savukārt četri jaunie valdes dalībnieki ir Vilnis Puļķis, Dzintars Segliņš, Mārtiņš Pošeika un Pēteris Strancis.

Apsveicam kolēģus ar ievēlēšanu un vēlam sekmes jaunajā darba cēlienā!

Kongress atklātā balsošanā apstiprināja arī Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas dalībniekus.

Revīzijas komisijā turpinās darboties Igors Ponomarjovs un Andris Pilvers, kuriem pievienosies jaunievēlētais komisijas dalībnieks Mārtiņš Draudiņš. Ētikas komisijā no līdzšinējā sastāva turpinās strādāt Margarita Brikmane, Gunārs Siliņš, Alberts Krols un Raitis Teivāns, kuriem kā jaunievēlētais komisijas dalībnieks pievienosies Arnolds Praņevskis.

Kongresā svinīgi tika godināti un sveikti LBS apbalvojuma Goda biedrs saņēmēji – Rūta Krastiņa, Andris Šteinerts un Alberts Krols. Apbalvojums Goda biedrs tiek piešķirts LBS biedriem par ilggadēju aktīvu sabiedrisko darbu LBS struktūrās vai arī, ja viņi ar zinātnisko vai praktisko darbību ir sekmējuši LBS mērķu sasniegšanu un būvniecības nozares attīstību.

LBS medaļu Par mūža ieguldījumu būvniecībā saņēma Leonards Dubkevičs. Šī medaļa tiek piešķirta par izciliem un ilggadējiem sasniegumiem būvniecības nozarē.

Apbalvojums Labākais darbaudzinātājs tika piešķirts Artūram Rakstiņam, kurš gan diemžēl nevarēja to saņemt klātienē. Apbalvojums Labākais darbaudzinātājs tiek piešķirts par ilggadēju, produktīvu jauno būvinženieru prakses vadīšanu un darbaudzināšanu.

Savukārt ar LBS Atzinības rakstu tika godināta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte kā grāmatas par profesoru Juri Skujāni izdevēja. Atzinības raksts kongresā tika pasniegts personiski pašam grāmatas varonim – LBTU profesoram Jurim Skujānam –, kurš bija patiesi gandarīts par šo novērtējumu. LBS Atzinības raksts tiek piešķirts par atsevišķiem nopelniem, piedaloties LBS vai LBS BSSI darbā, par nozīmīgiem sasniegumiem profesionālajā darbībā, tai skaitā zinātnisko darbu, publikācijām un izdotajām mācību vai zinātniskajām grāmatām, kā arī labākajiem studentiem, absolvējot augstskolu.