Noslēgti pirmie darījumi zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu mājām

0
42
Foto ilustratīvs

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ziņo, ka noslēgti pirmie divi līgumi par aizdevuma piešķiršanu valsts atbalsta programmā atsavināmās zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām. Abas daudzdzīvokļu ēkas atrodas Saulkrastos.

Viens no darījumiem paredz zemes izpirkšanu zem astoņu dzīvokļu ēkas, kur visi īpašumi pieder fiziskām personām. Projekta kopējā summa ir 27 tūkstoši eiro, tostarp iedzīvotāju līdzdalība veido aptuveni 14 tūkstošus eiro, savukārt ALTUM aizdevums – nepilni 13 tūkstoši eiro. Ikmēneša maksājums no visiem dzīvokļiem kopumā ir nedaudz virs 70 eiro, kas ir nepilni 9 eiro vienam dzīvoklim.

Otrs darījums arī noslēgts par daudzdzīvokļu mājas Saulkrastos zemes izpirkšanu, kurā atrodas 22 dzīvokļi, no kuriem viens pieder pašvaldībai. Projekta kopējās izmaksas ir 34 tūkstoši eiro, un tā izmaksas pilnībā sedz ALTUM aizdevums. Šajā darījumā ikmēneša maksājums visiem dzīvokļiem kopā ir aptuveni 190 eiro, kas ir aptuveni 9 eiro vienam dzīvoklim. Aizdevums piešķirts uz 20 gadiem.

Abi aizdevuma līgumi noslēgti uz termiņu 20 gadi ar būtiski samazinātu aizdevuma procentu likmi, kas šajā programmā ir fiksēta 2,9% apmērā.

“Mums ir lieli plāni saistībā ar teritoriju, tiek zīmēts labiekārtošanas plāns, kurā paredzēts būtiski palielināt auto stāvvietu skaitu, ierīkot gājēju celiņus un atpūtas zonu, kā arī uzstādīt apgaismojumu. Tāpēc ir svarīgi, ka zeme zem ēkas pieder dzīvokļu īpašniekiem. Zeme ir drošības sajūta, kad neviens nekādus noteikumus nevar uzstādīt,” saka SIA Saulkrastu namsaimnieks īpašnieks Alens Horsts.

“Pirmie šajā aizdevumu programmā noslēgtie darījumi labi apliecina to, ka summas, kas dzīvokļu īpašniekiem jāmaksā ik mēnesi par šo aizdevumu, ir samērā nelielas, pateicoties tam, ka programmas izveidotājs Ekonomikas ministrija ir radusi iespēju tam, ka šie aizdevumi tiek izsniegti ar īpaši izdevīgi procentu likmi, kas ir pat zemāka par šā brīža EURIBOR likmi. Tādēļ nodrošināt sava īpašuma izpirkšanu zem mājas pašreiz ir īpaši izdevīgi,” skaidro ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Ar ALTUM aizdevumu zemi, kas atrodas zem daudzdzīvokļu ēkām, iespējams izpirkt par tās kadastrālo vērtību, iegūstot vienotu nekustamo īpašumu. Aizdevums tiek piešķirts mājas biedrībai vai apsaimniekotājam, kas ir pilnvarotā persona.

Līdz 2023. gada 1. janvārim, kad stājās spēkā likumprojekts par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu, Latvijā bija 3544 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atradās 129 918 dzīvokļu īpašumi. Aptuveni 30% māju atrodas Rīgā, samērā daudz šādu īpašumu ir Jūrmalā, Daugavpilī, Jelgavā un Ogrē. Tiek plānots, ka šajā gadā kopumā varētu tikt izpirktas zemes zem vairāk nekā 100 daudzdzīvokļu mājām.