Noslēgts līgums par 5.tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūvi Rīgā

0
649
Vizualizācija no Rīgassatiksme.lv

Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme parakstījis līgumu ar AS A.C.B par būvdarbu veikšanu 5. tramvaja maršruta posmam – Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojums līdz galapunktam Iļģuciems. Būvdarbus plānots uzsākt jau martā un noslēgt 2023. gada decembrī. Darbu ietvaros paredzētas arī satiksmes organizācijas izmaiņas un būvdarbu posmā pasažieru pārvadājumi tiks nodrošināti ar autobusu, aizvietojot tramvaju.

Būvdarbus plānots uzsākt tiklīdz laikapstākļi to atļaus, un darbu laikā paredzēta esošās tramvaja infrastruktūras un ar to saistīto objektu pārbūve, tostarp, sliežu konstrukcijas atjaunošana un jaunu sliežu izbūve. Vienlaikus plānota arī vides pieejamības prasībām atbilstošu, paaugstinātu tramvaja pieturu platformu izbūve gan ielas braucamajā, gan ietves daļā un pieturu aprīkojuma ierīkošana. Tāpat tiks veikta arī tramvaja kontakttīkla balstu un uzkarsistēmas izbūve, elektrokabeļu pārbūve un jaunu posmu izbūve, sliežu ceļu drenāžas tīklu izbūve, apgaismojuma gaisvadu tīklu ar gaismekļiem pārbūve, kā arī ielu un ietvju apmaļu pārbūve un seguma atjaunošana. Kopējā noslēgtā līguma summa ir 8 877 714 eiro.

Kā norāda Rīgas satiksme valdes loceklis Jānis Golubevs, 5. tramvaja līnija atklāta piecdesmito gadu sākumā, un šo gadu laikā ievērojami infrastruktūras atjaunošanas darbi tur nav veikti. “Būvniecības termiņi ir saspringti, tāpēc kamēr notiek būvniecības darbi tramvaju kustība posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam Iļģuciems tiks slēgta un pasažieru pārvadājumi tiks nodrošināti ar autobusu, taču, pēc šo darbu paveikšanas, pārvietošanās ar 5. maršruta tramvaju būs komfortablāka,” paskaidro Golubevs.

“Salīdzinoši īsā laika posmā mums ir jāpaveic ievērojams darbu apjoms. Turklāt būvdarbi jāplāno tā, lai tik blīvi apdzīvotā vietā ar samērā augstu satiksmes intensitāti iedzīvotājiem radītu pēc iespējas mazāk neērtību. Vienlaikus, neskatoties uz termiņiem, esam apņēmušies arī atbalstīt maratonu un skriešanas čempionātu, nodrošinot iespēju tos realizēt, kā sākotnēji iecerēts. Tāpēc ar pasūtītāja un būvuzraudzības atbalstu darbus plānojam pakārtot arī šo pasākumu vajadzībām,” stāsta AS A.C.B. Projektu direktors Andris Miezis, uzsverot, ka uzņēmuma pieredze komplicētu un sarežģītu inženierbūvju būvniecībā ir priekšrocība, lai šādos apstākļos plānotos būvdarbus varētu veikt atbilstošā kvalitātē un noslēgt laikus.

Būvuzraudzību veiks SIA RoadLat, bet autoruzraudzību būvobjektam nodrošinās SIA Transportbūvju konsultācijas.

Būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem projekta Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem ietvaros. Projektā bez 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūves vēl plānots zemās grīdas tramvaja parametriem pielāgot 7. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam Ķengarags, kā arī pārbūvēt 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojumu. Tāpat Projekta ietvaros tiks atjaunotas četras un izbūvēta viena apakšstacija, visas aprīkojot ar elektroiekārtām, ar mērķi nodrošināt atbilstošu jaudas padevi zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.