Noslēgusies Liepājas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana

0
62

Pabeigts apjomīgs darbs pie Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveides – kopumā atjaunoti vai no jauna ierīkoti 439 apvidū nostiprināti ģeodēziskie atbalsta punkti, kas ikdienas darbā ir nepieciešami dažādos mērniecības darbos, zemes kadastrālajā uzmērīšanā, topogrāfisko datu iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei. To atrašanās vieta īpašniekiem un būvniekiem jāņem vērā, plānojot un veicot darbus tā, lai ģeodēziskie punkti paliktu neskarti.

Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošana sākās 2013. gadā, kad tika apzināti un apsekoti 589 agrāk fiksēti punkti, no kuriem saglabājušies bija tikai 27%. Lai ģeodēziskais tīkls atbilstu Ministru kabineta noteikumu Nr. 497 Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi prasībām, Liepājas pašvaldība nolēma to pilnveidot, darbus sadalot piecās kārtās – darbi uzsākti 2016. gadā un noslēgti 2022. gada rudenī.

Liepājas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana ietvēra dažādus apjomīgus darbus, ko veica sertificēti ģeodēzisti, piemēram, esošo un vēsturisko ģeodēzisko punktu atjaunošanu, sakārtojot šo punktu centrus, aizsargvākus un aprakumus, to uzmērīšanu, jaunu grunts un cietā seguma zīmju ierīkošanu un to uzmērīšanu, kā arī pozitīva atzinuma saņemšanu no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras.

Pilnveidojot Liepājas vietējo ģeodēzisko tīklu, to šobrīd veido 439 apvidū fiziski nostiprināti ģeodēziskie punkti – grunts, cietā seguma un sienas zīmes. Daļa no tiem atrodas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma teritorijā.

Ēku īpašnieki un apsaimniekotāji aicināti iepazīties, vai viņu īpašumā vai netālu no tā neatrodas kāds no ģeodēziskajiem punktiem. Iedzīvotāji pilsētvidē tos var atpazīt kā īpašas zīmes, kas visbiežāk redzamas ēku fasāžu sienās, uz ietvju apmalēm vai ielu segumos. Jāņem vērā, ka Liepājā atrodas gan vietējās, gan valsts nozīmes ģeodēziskie punkti.

Informācija par ģeodēziskajiem punktiem apkopota un pieejama:

Pašvaldība atgādina, ka gan ap vietējo, gan ap valsts ģeodēzisko punktu ir noteikta aizsargjosla atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Gan īpašniekiem, gan būvniekiem tas jāņem vērā, veicot ēkas atjaunošanas, pārbūves vai apkārtējās teritorijas sakārtošanas darbus. Ap vietējo ģeodēzisko punktu tā ir noteikta piecu metru rādiusā, bet ap valsts nozīmes – piecu vai piecdesmit metru rādiusā. Īpašniekam vai īpašuma apsaimniekotājam jānodrošina ģeodēziskā punkta ilgstoša saglabāšana, to stabilitāte un konstrukcijas nemainība, kā arī netraucēta piekļuve ģeodēziskā tīkla punktiem un nepieciešamo ģeodēzisko darbu veikšana. Saimnieciskā darbība vai būvniecība ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā bez saskaņošanas ar atbildīgo iestādi ir aizliegta. Ja plānota, piemēram, ēku siltināšana, ēkas pārbūve vai būvdarbi ģeodēzisko punktu aizsargjoslā, darbības veicējam vai pasūtītājam plānotās darbības iepriekš ir jāsaskaņo atbilstoši piederībai.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit