Noslēgusies nepabeigtā dzemdību nama demontāža pie Jelgavas slimnīcas

0
113
Foto no Jelgava.lv

Pie Jelgavas pilsētas slimnīcas pilnībā demontēta savulaik nepabeigtā dzemdību nama ēka, un šobrīd objektā notiek pēdējie sakārtošanas darbi. Plānots, ka sākotnēji šajā teritorijā tiks izbūvēts stāvlaukums, bet pēc tam tiks paplašināta slimnīcas ēka, vēsta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē.

“Esam gandarīti, ka sarežģītais demontāžas process ir paveikts plānotajā laikā, kvalitātē un par sākotnēji paredzētajām izmaksām, – mūsdienās atrast sadarbības partneri, kas atbilst visiem minētajiem kritērijiem, patiesi ir izaicinājums. Sadarbības rezultātā kādreiz degradētā teritorija pie slimnīcas ēkas ieguvusi jaunu vizuālo identitāti, kļuvusi drošāka pilsētniekiem un, kas ne mazāk būtiski, ir sagatavota jaunu projektu realizācijai,” vērtē Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis Kārlis Smilga. Viņš norāda, ka pirmais solis pēc darbu noslēgšanas būs teritorijas labiekārtošana – stāvlaukuma izbūve slimnīcas darbinieku un pacientu vajadzībām. Tā būs iespēja jau īstermiņā dot otru dzīvi demontāžas laikā iegūtajiem un pārstrādātajiem materiāliem. Savukārt vienlaikus iestāde plāno arī slimnīcas ēkas paplašināšanu, teritorijā izbūvējot jaunas nodaļas. Noslēguma stadijā ir šīs ieceres projektēšanas darbi, kuriem secīgi sekos arī finansējuma piesaiste un būvniecība.

Būvdarbu veicējas SIA Demontāža valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Mālnieks norāda, ka, neraugoties uz objekta specifiku un apjomu, septembrī uzsāktie darbi ir veiksmīgi pabeigti. Līdz oktobra beigām būvnieks veica divu masīvu cilindra korpusu un slimnīcai piegulošās nepabeigtās būves daļas nojaukšanu līdz pirmajam stāvam. Savukārt turpinājumā demontēts arī pirmais stāvs un ēkas pamati. “Šobrīd vēl turpinās būvlaukuma sakārtošana, kā arī fasādes atjaunošana slimnīcas korpusa daļai, kura bija savienota ar nu jau nojaukto būvi,” tā M.Mālnieks.

Raksturojot būvdarbu gaitu, M.Mālnieks norāda: ņemot vērā dažādus iespējamos riskus būvobjektā – troksni, putēšanu un nojaucamajai būvei cieši piekļauto esošās slimnīcas ēkas daļu –, uzņēmums savlaicīgi parūpējās šo risku novēršanu ar mūsdienīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tā darbu gaitā veikts slimnīcas pamata ēkas monitorings, lai kontrolētu nojaukšanas darbu ietekmi uz konstrukcijām. Aizsardzību pret putekļiem nodrošināja demontāžas darbiem paredzētā putekļu kontroles iekārta, kura ar ūdens pilienu miglu novērš putekļu izplatību līdz pat 70 metru attālumā. Savukārt demontāžas ekskavators-demolators ar 28 metru garu strēli, kā arī īpašs demontāžas robots, kas tika darbināts tandēmā ar teleskopisko pacēlāju, ļāva droši un apkārtējai videi iespējami saudzīgi demontēt jumta pārseguma ķieģeļu parapetu jeb aizsargsienu, kā arī ķieģeļu mūrus ēkas starpstāvos.

Būvnieks piebilst, ka darba procesā nodrošināta arī būvgružu šķirošana, no kopējā apjoma atdalot pārstrādei derīgos materiālus. “Iegūtos inertos materiālus – lielākoties dzelzsbetonu un ķieģeļus – ar specializētu tehniku sadrupinājām šķembās. Šādai pieejai ir augsta pievienotā vērtība, tā veicina aprites ekonomiku, jo rezultātā aptuveni 95 procenti materiālu tika pārstrādāti uz vietas un varēs tikt izmantoti slimnīcas būvniecības darbos nākotnē,” skaidro M.Mālnieks. Pēc drupināšanas kā galaprodukts iegūtas 0–70 mm frakcijas šķembas, kas ir optimāls materiāls izmantošanai ieplānotā stāvlaukuma būvniecībā.

“Tik vērienīgi demontāžas darbi Latvijas mērogā nenotiek ik dienu, tāpēc īpaša pateicība būvniekam par iesaistīšanos arī sociālajā iniciatīvā, objektā uzņemot topošos būvinženierus. Nākamajai paaudzei tā bija iespēja redzēt teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, un tas šim projektam radījis vēl lielāku pievienoto vērtību,” rezumē K.Smilga.

Jāatgādina, ka pēc Jelgavas pilsētas slimnīcas pasūtījuma jau 2021. gadā tika veikta savulaik nepabeigtās dzemdību nama būves ekspertīze. Tās rezultāti apliecināja, ka nepabeigtais būvniecības objekts neatbilst tādām prasībām kā mehāniskā stiprība un stabilitāte un atrodas pirmsavārijas stāvoklī. Objekta ekspertīzi veica SIA Cilds, atzinumā norādot, ka ēkas karkass kopā ar telpiskās noturības elementiem ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būvei izvirzāmajām būtiskajām prasībām. Pamatojoties uz šo atzinumu, Jelgavas pilsētas slimnīca pieņēma lēmumu par nepabeigtā dzemdību nama nojaukšanu, to akceptēja arī Jelgavas dome.