Nostiprina savulaik noslīdējušo ceļa nogāzi un ceļa klātni pie Ērgļiem

0
453
Nobrukums autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā pie Ērgļiem. 2018.gada janvāris. Foto: Ivans Milovs/LTV.

Reģionālā autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā pie Ērgļiem (34.30.–35.00.km) tiek veikta nogāzes un ceļa klātnes nostiprināšana. 

2018.gada janvārī, stipru lietavu rezultātā, pārmitrinoties gruntij un paaugstinoties Ogres upes ūdens līmenim, autoceļa Koknese–Ērgļi 34,8.kilometrā nobruka ceļa klātne un kopš tā laika ceļš tur tika sašaurinātrs un satiksme šī ceļa apmēram 150 metrus garajā posmā tika organizēta pa vienu joslu.

Lai rastu risinājumu ceļa posma drošam un ilgtspējīgam remontam tika veikta ģeotehniskā projektēšana un ceļa nogāzes stabilitātes modelēšana. Uz iegūtajiem datiem balstīta projekta izstrāde turpinājās līdz 2019.gada augustam un to veica SIA Projekts EAE.

Tā kā minētais ceļa posms pie Ērgļiem atrodas dabas parka Ogres ieleja teritorijā un būvdarbi varētu kaitēt ligzdojošiem putniem, darbus šogad bija iespējams uzsākt ne ātrāk kā 1.jūlijā.

Noslīdeņa zonā, kas atrodas 34,8.kilometrā un ir apmēram 100 – 150 metru gara, ceļa labajā pusē ir paredzēta drenāžas sistēmas izbūve. Savukārt ceļa kreisās puses nogāze tiks nostiprināta ar preterozijas paklāju un ātraudzīgiem krūmu stādījumiem. Visā 700 metru garajā posmā notiks sāngrāvju rakšana un grants seguma izbūve 15 cm biezumā. Vēl darbu ietvaros tiks pārbūvētas un tīrītas caurtekas, kā arī tiks nostiprināta Ogres upes krasta līnija pie autoceļa 34,5.kilometra.

Remontdarbu zonā ir izvietoti vadstatņi un noteikts ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.

Būvdarbus veic SIA 8 CBR, to līgumcena ir 264 918,84 EUR (ar PVN), kas tiks segti no valsts budžeta, un darbus plānots pabeigt līdz septembra beigām.