Nostiprināta savulaik noslīdējusi ceļa nogāze un ceļa klātne pie Ērgļiem

0
532
Nobrukums autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā pie Ērgļiem. 2018.gada janvāris. Foto "Latvijas Valsts ceļu"arhīva.

Reģionālā autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā pie Ērgļiem (34.30.–35.00.km) pabeigti nogāzes un ceļa klātnes nostiprināšanas darbi, informē Latvijas Valsts ceļi.

2018.gada janvārī, stipru lietavu rezultātā, pārmitrinoties gruntij un paaugstinoties Ogres upes ūdens līmenim, autoceļa Koknese–Ērgļi 34,8.kilometrā nobruka ceļa klātne un kopš tā laika ceļš tur tika sašaurināts un satiksme šī ceļa apmēram 150 metrus garajā posmā tika organizēta pa vienu joslu.

Lai rastu risinājumu ceļa posma drošam un ilgtspējīgam remontam tika veikta ģeotehniskā projektēšana un ceļa nogāzes stabilitātes modelēšana. Uz iegūtajiem datiem balstīta projekta izstrāde turpinājās līdz 2019.gada augustam un to veica SIA Projekts EAE.

Tā kā minētais ceļa posms pie Ērgļiem atrodas dabas parka Ogres ieleja teritorijā un būvdarbi varētu kaitēt ligzdojošiem putniem, darbus šogad bija iespējams uzsākt ne ātrāk kā 1.jūlijā.

Noslīdeņa zonā izbūvēta drenāžas sistēma. Savukārt ceļa kreisās puses nogāze nostiprināta ar preterozijas paklāju un ātraudzīgiem krūmu stādījumiem. Visā 700 metru garajā posmā veikta sāngrāvju rakšana un grants seguma izbūve 15 cm biezumā. Vēl darbu ietvaros pārbūvētas un tīrītas caurtekas, kā arī nostiprināta Ogres upes krasta līnija pie autoceļa 34,5.kilometra.

Būvdarbus veica SIA 8 CBR, to līgumcena ir 264 918,84 eiro ar PVN, kas segti no valsts budžeta.