Novembrī noslēgsies BIS attīstības projekta otrā kārta

0
247

Šogad 1.oktobrī apritēja trīs gadi, kopš Latvijā kļuvis pieejams pilnībā digitāls būvniecības process. Novembrī noslēgsies Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārziņā esošās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības projekta 2. kārta.

Tās ietvaros īstenoti dažādi sistēmas pilnveidojumi, kas būtiski maina nozares ikdienu. Visi ar ēkas ekspluatāciju saistītie dokumenti tagad pieejami vienuviet, mobilā lietotne BIS Mobile nodrošina ērtāku komunikāciju starp sistēmu un lietotāju, bet būvatkritumu uzskaites sistēma ļauj virzīties uz priekšu Eiropas zaļo mērķu sasniegšanā.

Projekta 2. kārtas virsmērķis bija apkopot vienā sistēmā ar ēku ekspluatāciju saistīto dokumentāciju, izveidot mobilo lietotni kā papildu kanālu komunikācijai ar klientu un ieviest būvgružu uzskaiti veiksmīgākai apsaimniekošanai un ilgtspējas mērķu īstenošanai. Šīs projekta kārtas ietvaros, kas norisināsies vēl līdz novembrim, jau šobrīd izstrādāti dažādi BIS pilnveidojumi būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas, saskaņošanas un uzraudzības, būvju ekspluatācijas uzraudzības, būvkomersantu un būvspeciālistu datu pārvaldības, ēku energoefektivitātes pārvaldības, kā arī apziņošanas un informēšanas procesa pilnveidei.

“Procesu digitalizācija būvniecībā ir ieviesusi virkni dažādu priekšrocību, un BIS turpina nemitīgi pilnveidoties. To novērtē ne tikai nozare, kuras speciālisti daudzas darbības šobrīd var veikt vienotā sistēmā, ietaupot laiku un resursus, bet tas ir ieguvums arī visai sabiedrībai, jo nenoliedzami padara būvniecības procesus caurskatāmākus un kontroli – efektīvāku. Sadarbībā ar būvniecības nozares speciālistiem BIS papildināsim arī turpmāk, radot lietotājiem nepieciešamus rīkus un risinājumus un nodrošinot papildu iespējas dažādu ar būvniecību un tās uzraudzību saistītu uzdevumu veikšanai,” pauž BVKB Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktors Uldis Jansons.

Sistēma sniedz virkni priekšrocību lietotājiem

Līdz ar projekta otrās kārtas attīstību BIS ir iespēja uzturēt visu ar mājas vai būves ekspluatāciju saistīto dokumentāciju. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki nu var elektroniski izveidot apsekošanas pieteikumus, nosūtīt paziņojumus, skatīt mājas lietai pievienotos dokumentus, pilnvarot ar īpašnieka pārstāvēšanas tiesībām citu personu. Namu pārvaldniekiem radīta iespēja sistēmā ievadīt skaitītāju mērījumus, atskaitīties par uzkrātajiem līdzekļiem vai pārvaldīšanas izmaksām, reģistrēt remontdarbus, saņemt apsekošanas pieteikumus vai izsūtīt paziņojumus dzīvokļu īpašniekiem. Bet būvspeciālisti sistēmā var sagatavot un reģistrēt tehniskās apsekošanas atzinumus. Tāpat attālināti iespējams veikt virkni darbību, kas iepriekš prasīja vairāku iestāžu apmeklējumu – pasūtīt būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, datu aktualizāciju Kadastrā, ja bez pārbūves veikta būves vai telpu grupas lietošanas veida maiņa, iespējams saņemt tehniskos noteikumus un saskaņot projektus, kā arī daudz ko citu.

Pilnveidots arī elektroniskais būvdarbu žurnāls, kas veicinās būvdarbu gaitas un uzraudzības caurskatāmību, kā arī datu pieejamību un strukturētību procesā iesaistītajiem speciālistiem. Viena no galvenajām būvdarbu žurnāla priekšrocībām – tam var attālināti piekļūt būvinspektors un sagatavoties kontrolei, t. sk. efektīvāk plānot kontroles pasākumus. Nodrošināts atbalsts Būves informācijas modeļa (BIM) principiem, un BIS integrēta Energoresursu informācijas sistēma (ERIS), kurā iekļauta informācija par komersantu veiktajiem energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem, prognozētajiem enerģijas ietaupījumiem, kā arī cita enerģētikas jomas uzraudzībai būtiska informācija.

Savukārt jaunajā mobilajā lietotnē jau šobrīd ir nodrošināta iespēja apskatīt BIS saņemtos paziņojumus, konfigurēt to veidus, bet drīzumā būs iespējams arī pieteikt sūdzības un izveidot jaunus pilnvarojumus vai deleģējumus.

Noderīgi gan būvniekiem, gan uzraugiem un ekspertiem

Šobrīd BIS dažādām vajadzībām izmanto kopumā ap 110 000 lietotāju. Salīdzinājumā ar 2017.gada decembri, kad BVKB kļuva par BIS pārzini, lietotāju skaits ir gandrīz desmitkāršojies, bet BIS reģistrēto būvniecības lietu skaits pieaudzis no 47 767 piecus gadus senā pagātnē līdz aptuveni 220 000 šodien. BIS nav tikai darba platforma būvniecības procesa dalībniekiem un uzraugošajām institūcijām – tā ir arī vieta, kur katrs var pārbaudīt datus un atrast informāciju, kas var būt ļoti nozīmīga, ja esat nekustamā īpašuma īpašnieks vai savu ēku vēl tikai būvējat.

Kopumā projekta ietvaros apmācīti 16 624 nozares speciālisti, un kopējā prasību definēšanā un biznesa procesu izstrādē iesaistīti 5 320 speciālisti, pārstāvot 95 iestādes un piedaloties 314 darba grupās.

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2. kārta), vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005, ietvaros. Projekta 2.kārtas īstenošana norisināsies līdz 2022.gada novembrim.