Novērtē LLU VBF studējošo kvalifikāciju

0
2166
Jaunie būvdarbu vadītāji: Sergejs Čaikovs (no kreisās), Kārlis Innuss, Raimonds Ansons, Kristīna Ansone, Jekaterina Babaša, Oskars Kāpa, Ilmārs Priekulis.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) ceturtdien, 6.janvārī, valsts noslēguma pārbaudījumu komisija – Raimonds Eizenšmits, Sandra Gusta, Guntis Andersons, Silvija Štrausa, Juris Mellēns, Jānis Prauliņš un Arnis Urbāns – iepazinās ar septiņu nepilna laika studējošo izstrādātajiem kvalifikācijas darbiem Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība.

Noklausoties darbu prezentācijas un atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, komisija secināja, ka studentu sagatavotības līmenis kopumā atbilst būvdarbu vadītājiem izvirzītajām prasībām. Varēja redzēt, ka studenti ir guvuši labu praktisko pieredzi un izpratni par būvniecības procesiem savās darba vietās. Tai pašā laikā bija jākonstatē, ka viņu izpratne par būvkonstrukciju darbu un to aprēķiniem varētu būt pilnīgāka.

Augstāko novērtējumu 10 (izcili) par savu kvalifikācijas darbu Beramkravu noliktava Rīgā un zināšanām saņēma Jekaterina Babaša, kas strādā Ventspils būvvaldē.

Visiem sekmīgi aizstāvēto kvalifikācijas darbu autoriem komisija piešķīra būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. Iegūtā kvalifikācija atbilst 4.profesionālās kvalifikācijas līmenim.