OECD: Latvijā jāatjauno dzīvojamais fonds; vajadzīga skaidra mājokļu politika

0
584

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM) 17.jūnijā interneta tiešraidē prezentēja pētījuma rezultātus par mājokļu pieejamību Latvijā. OECD eksperti izanalizējuši situāciju un izstrādājuši priekšlikumus efektīvam atbalsta instrumentu kopumam mājokļu pieejamības uzlabošanai mūsu valstī, pārņemot ārvalstu labo praksi.

Iepazīstinot ar projekta rezultātiem, OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría) norādīja, ka mājokļu pieejamībai jābūt vienai no Latvijas valdības prioritātēm, jo daudz cilvēku dzīvo novecojušos mājokļos. Pēc OECD aplēsēm, trešdaļa ģimeņu mīt pārapdzīvotos mājokļos, un nav attīstīts īres tirgus.

OECD pētījumā norādījusi, ka privatizācijas procesa rezultātā Latvijā, līdzīgi kā citās postpadomju valstīs pēc komunistiskā režīma maiņas, vairākums mājokļu ir privātīpašumā – septiņām no desmit mājsaimniecībām mājoklis pieder bez kredītsaistībām. Vidējie mājsaimniecības izdevumi par mājokli ir zem OECD vidējā rādītāja. Savukārt zemie izdevumi par mājokli radījuši citu izaicinājumu – sliktu mājokļu kvalitāti. Lielākā daļa mājokļu ir uzbūvēti padomju laikā un nav pienācīgi uzturēti. Vairāk nekā trešdaļa mājsaimniecību dzīvo pārapdzīvotos mājokļos, kas ir augstākais rādītājs OECD. Daudzām mājsaimniecībām nav iespējas pārcelties uz kvalitatīvāku mājokli, izmaksām netērējot vairāk kā 30% no ienākumiem. Hipotekārais kredīts mājokļa iegādei lielai daļai iedzīvotāju nav pieejams.

Valsts prezidents Egils Levits pētījuma rezultātu prezentācijā uzsvēra, ka Latvijai nepieciešama visaptveroša mājokļu stratēģija, kas būtu vērsta uz kvalitāti, ilgtspēju un inovācijām. Prezidents norādīja, ka Latvijā ir daudz novecojušu mājokļi, kas nav energoefektīvi un prasa nesamērojamas izmaksas. Tāpēc jābūvē augstas kvalitātes mājokļi, kurus iedzīvotāji varētu atļauties.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs pauž: “Mājokļu pieejamība ne tikai ietekmē mājsaimniecību labklājības līmeni un iespēju vienlīdzību, bet arī pieeju ekonomiskās izaugsmes iespējām. Tā ietekmē iedzīvotāju mobilitāti, nodrošinot vai liedzot iespēju aktīvi piedalīties darba tirgū. Covid-19 pandēmijas laikā secinājām, ka mājoklim ir svarīga loma iedzīvotāju drošībai, jo fiziska distancēšanās var būt apgrūtinoša pārapdzīvotos vai sliktas kvalitātes mājokļos.”

OECD rekomendācijas Latvijai mājokļu politikas izveidei:

  • uzlabot mājokļu pieejamības un kvalitātes vērtējumu un novērtēt vajadzības visaptverošā mājokļu tehniskās kvalitātes vērtējumā;
  • investēt kvalitatīvu mājokļu pieejamībā un samazināt būvniecības izmaksas, apsverot ilgtspējīga pašfinansējoša fonda izveidi, lai atbalstītu dzīvojamā fonda atjaunošanu, kur ieguldījumi ir rentabli, un jaunu, izmaksu ziņā pieejamu mājokļu būvniecību, samazinot ar būvniecību saistītās administratīvās izmaksas, kā arī izzinot inovatīvas pieejas, lai būvētu pieejamus mājokļus ar augstākiem vides standartiem un kvalitāti, bet par zemākām izmaksām;
  • attīstīt pieejamāku un pievilcīgāku komerciālo īres tirgu, nodrošinot vienādus nosacījumus visiem komerciālā īres tirgus dalībniekiem, atbalstot pieejamākas un pievilcīgākas īres iespējas, īpaši Rīgas reģionā un citās pilsētvides teritorijās, kā arī dažādojot mājokļu piedāvātāju loku;
  • samazināt neatbalstītā vidusslāņa apmēru, pilnveidojot mājokļu atbalsta noteikšanu dažādām mājsaimniecībām, apsverot mājokļu atjaunošanas programmas izstrādi, kā arī palielinot mājokļu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām un nosakot mājokļa atbalstu vidēju ienākumu mājsaimniecībām, tostarp ģimenēm ar bērniem, ņemot vērā ienākumu un mājokļa izmēra kritērijus.

Atbilstīgi OECD rekomendācijām EM līdz 2021.gada beigām plāno izstrādāt visaptverošu mājokļu politikas stratēģiju – ilgtermiņa dokumentu, kas noteikts mājokļu politikas mērķus turpmākajiem gadiem, paredzēs inovatīvus risinājumus un finansējumu konstatēto problēmu risināšanai, kā arī atbalsta programmu veidošanu mājokļu pieejamībai, kas mērķētas uz atsevišķām sabiedrības grupām.

Kā vēsta EM sabiedrisko attiecību nodaļa, valsts atbalstu mājokļu pieejamībai saņem neliela daļa no mazaizsargātajām mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un atbalsta līmenis ir ierobežots. Sociālie īres mājokļi un dzīvokļa pabalsti ir galvenie atbalsta instrumenti cilvēkiem ar viszemākajiem ienākumiem. Valsts piedāvā hipotekārā kredīta garantijas ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem. To pārsvarā var izmantot mājsaimniecības ar augstākiem ienākumiem Rīgas reģionā. Atbalsts mājokļu jomā nav pieejams 44% Latvijas mājsaimniecību – tas ir neatbalstītais vidusslānis. Tās ir pārāk turīgas, lai saņemtu sociālo mājokli vai dzīvokļa pabalstu, bet to ienākumi nav pietiekami, lai saņemtu hipotekāro kredītu.

Projekta gaitā OECD eksperti ieradās Latvijā divās misijās, informē EM sabiedrisko attiecību nodaļa. 2019.gada jūlijā OECD pirmās misijas laikā eksperti tikās ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, nekustamo īpašumu attīstītājiem, nevalstiskajām organizācijām, lai iegūtu informāciju situācijas izzināšanai un priekšlikumu izstrādei. Savukārt 2019.gada novembrī otrās misijas gaitā Latvijā ieradās vairāk nekā 20 ārvalstu ekspertu, kuri nodeva pieredzi mājokļu pieejamības definēšanā, pieejamu īres mājokļu piedāvājuma nodrošināšanā, izmantojot finanšu instrumentus, apgrozības fondus un radot regulējumu bezpeļņas vai zemas peļņas mājokļu attīstītājiem.

Projekta rezultātā izstrādāts detalizēts apskats par mājokļu pieejamību Latvijā un šobrīd pieejamiem atbalsta instrumentiem mājokļu pieejamības nodrošināšanai, citu valstu pieredzi apgrozības fondu (revolving fund) un bezpeļņas vai zemas peļņas nekustamo īpašumu attīstītāju izmantošanā mājokļu pieejamības uzlabošanai un priekšlikumi šādas sistēmas izveidei Latvijai. Detalizēti apskatīta citu valstu pieredze atbalsta instrumentu izstrādē mājokļu pieejamībai ģimenēm ar bērniem. OECD eksperti ir sagatavojuši priekšlikumus ar mājokļa izmaksu segšanu saistīto pabalstu apmēru un saņēmēju loku palielināšanai, kā arī potenciālās izmaksas budžetā.

Projekta kopsavilkums, prezentācija un rezultāti pilnā apjomā publicēti OECD tīmekļa vietnē.

Ziņojuma kopsavilkums pieejams EM mājaslapā: OECD projekts: Mājokļu pieejamība Latvijā.