Olainē renovēs deviņstāvu māju Stacijas ielā

0
397

Martā sākta energoefektivitātes uzlabošana AS Olaines ūdens un siltums apsaimniekotajā mājā Stacijas ielā 40, kas būs trešā deviņstāvu māja Olainē, kurā dzīvokļu īpašnieki spējuši vienoties par renovāciju. Projekta kopējās izmaksas plānotas 424 738,50 eiro apmērā, informē Olaines novada pašvaldība.

602.sērijas dzīvojamā māja celta 1979.gadā un tajā ir 36 dzīvokļi.

Projektā plānota apkures sistēmas maiņa, logu un durvju nomaiņa. Paredzēts siltināt mājas pagrabu, cokolu, fasādi un bēniņus, ierīkot zibensaizsardzību un uzlabot ventilācijas sistēmu. Tāpat plānots kāpņu telpu kosmētiskais remonts, lodžiju stiklošana un jumta remonts.

Būvdarbus veiks SIA Mali M, būvuzraudzību veiks SIA Kastro, bet autoruzraudzību – SIA Liepājas namsaimnieks.

Stacijas ielā 40 vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš gadā līdz šim bija 127,2 kWh/m2, savukārt pēc projekta īstenošanas plānotais apjoms ir 59,4 kWh/m2, līdz ar to apkurei ietaupījums pēc energoaudita datiem varētu sasniegt 53,3%.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš Stacijas ielā 40 gadā sasniedza 201,6 kWh/m2, bet pēc renovācijas tas plānots 129,46 kWh/m2.

AS Olaines ūdens un siltums, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īsteno finanšu institūcija Altum ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, vienojušies par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu 212 369,27 eiro apmērā energoefektivitātes paaugstināšanai ēkai Stacijas ielā 40.

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoaudita veikšanai, tehniskā projekta izstrādei un renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai.

Ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus, sākot no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas datuma, saņems 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, ko paredz saistošie noteikumi Nr.SN10/2016 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā.