Pabeigta ”Augstsprieguma tīklu” aktīvu pārņemšana no ”Latvenergo”

0
1312

Saskaņā ar valdības lēmumu sekmīgi noslēgusies AS Augstsprieguma tīkls (AST) aktīvu pārņemšana no AS Latvenergo koncerna. Tādējādi elektroenerģijas pārvades tīkla aktīvi – elektropārvades līnijas, apakšstacijas un ar tiem saistītie nekustamie īpašumi ieguldīti Latvijas pārvades sistēmas operatora AST pamatkapitālā.

AST pamatkapitālā tiks ieguldīti 300 miljoni eiro, no kuriem daļa ir AS Latvijas elektriskie tīkli (LET) akcijas un daļa paredzēta citām stratēģiskām investīcijām. LET īpašumā ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi – 330 kilovoltu (kV) un 110 (kV) elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punkti.

“Esam gandarīti, ka noslēgusies vairākus gadus ilgstoša reforma – pārvades sistēmas pārvaldības modeļa maiņa. Aktīvu ieguldīšana iezīmē Latvijas elektroenerģijas infrastruktūras reformu ēras beigas – pārvades sistēmas operators ir patstāvīgi funkcionējoša organizācija, kas vairs nav funkcionāli saistīta ar vēsturisko monopola uzņēmumu. Reforma ir īstenota iespējami efektīvākajā veidā, proti AST pārvades sistēmas aktīvu saņem kā ieguldījumu AST pamatkapitāla, kas nostiprina AST bilanci un finanšu stabilitāti,” norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks, vienlaikus izsakot pateicību reformā iesaistītajiem partneriem – AS Latvenergo un AS Latvijas elektriskie tīkli.

Kopš 2011.gada, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm bija jāveic pārvades sistēmas operatoru nodalīšana no vēsturiskajiem energoapgādes monopoliem, pārvades sistēmas operatora funkcijas pilda AST, bet darbībai nepieciešamie aktīvi tika nomāti no LET. Reorganizācijas procesā AST pārņems arī visas LET saistības. No enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, šis ir racionāls solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā ES.