Pabeigta Ogres ģimnāzijas un sporta ēkas projektēšana

0
3386

Pabeigta jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšana, ziņo Ogres novada pašvaldība.

Ogres novada pašvaldība 2018.gada 26.janvārī noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Sadarbības līgumu par Eiropas Savienības (ES) fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/008 Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā.

Līdz šim projektā jau realizētas vairākas aktivitātes, tajā skaitā Ogres 1.vidusskolā veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions. 

Projektā apjomīgākie darbi paredzēti jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkai un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecībai. Minētajā ēku kompleksā plānots nodrošināt mācību procesu 600 izglītojamajiem. Pašlaik izstrādāti būvprojekti skolas un sporta ēku būvniecībai. Pagājušajā nedēļā, 11.februārī, noslēgts līgums par būvprojektu ekspertīzes un būvuzraudzības veikšanu. Pēc ekspertīzes pozitīva slēdziena saņemšanas sāksies ēku būvdarbi.

Iepriekš ziņots, ka 2020.gada aprīlī noslēgts līgums ar pilnsabiedrību MMG, kas konkursa kārtībā ieguva tiesības veikt ģimnāzijas ēkas un tās sporta ēkas projektēšanu un būvniecību Ogrē, Meža prospektā 17. 

Ogres Valsts ģimnāzijas mācību procesu pārvietošana uz jaunām, modernām telpām ļaus ievērojami uzlabot mācību apstākļus gan Ogres sākumskolā, gan Ogres 1.vidusskolā, kur sākumskolas klašu skolēniem klases ierīkotas nepiemērotās telpās, sekmēs to, lai tiktu sasniegti galvenie nozares ministrijas izvirzītie mērķi, kas saistās ar tieši ģimnāziju mācību procesa un vides pilnveidošanu, uzlabošanu, kā arī ļaus realizēt iespējamos scenārijus skolu tīkla optimizācijas gadījumā.

Paredzams, ka jaunā skolas un sporta ēka savas durvis varētu vērt 2022.gada septembrī.