Pabeigta Rūjienas bijušās slimnīcas ēkas pārbūve

0
363

Pēc pārbūves Rūjienas bijušās slimnīcas ēka pārtapusi par Rūjienas sociālo pakalpojumu centru. Būvdarbi īstenoti projekta Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā ietvaros.

Nākamais solis ir atzinumu saņemšana no atbildīgajām iestādēm par tehnisko noteikumu ievērošanu. Pēc tam dokumentāciju izvērtēs Valmieras novada būvvalde un veiks objekta pārbaudi par tā atbilstību projektēšanas nosacījumiem, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā.

Aktīvi norisinās sociālo pakalpojumu centra telpu iekārtošanas process – ir noslēgts līgums ar SIA KORE AG par mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu. Notiek aizkaru un žalūziju iegāde un uzstādīšanai, iegādātas dažādas elektropreces.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā tiek veidota Vidzemes plānošanas reģiona projektā Vidzeme iekļauj. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas bijušās slimnīcas ēkā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Rūjienas bijušās slimnīcas ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, būvdarbus veica SIA EKERS.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 217 214,43 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 eur, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums.